Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKE PËR VETQEVERISJET LOKALE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN E USAID-IT PËR PUSHTET TË PËRGJEGJSHËM

24. korrik 2019.

Projekti për Pushtet Përgjegjës (GAI) shpall ftesë e dytë publike për njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) për shprehjen e interesit për pjesëmarrje në Projekt. Në bazë të thirrjes publike GAI do të zgjedhë në mes pesë dhe shtatë NJVL të reja me të cilat USAID-i do të nënshkruajnë një memorandum për bashkëpunim dhe e cila në të ardhmen do të sigurojë asistencë teknike të pranuara në fushën e përmirësimit të llogaridhënies, transparencës, pjesëmarrjes së qytetarëve dhe luftimin e korrupsionit.

Të gjitha njësitë e qeverisjes vendore në Republikën e Serbisë, duke përfshirë komunat e qytetit, kanë të drejtë të aplikojnë për këtë ftesë publike.

NJVL -të e interesuara duhet të plotësojnë Deklaratën e Interesit për pjesëmarrje në Projektin e pushtetin përgjegjës të USAID-it dhe ta dërgojnë atë jo më vonë se 9 gusht 2019 deri në orën 17:00, në mënyrën e përcaktuar në ftesën publike.

Informacion shtesë mbi konkursin, thirrjen publike për qeveritë lokale dhe forma e deklaratave të interesit për pjesëmarrje në këtë projekt janë në dispozicion në https://www.odgovornavlast.rs/%ef%bb%bfdrugi-javni-poziv-za-lokalne-samouprave-za-ucesce-u-usaid-projektu-za-odgovornu-vlast/?lang=sr

Burimi: USAID dhe Trupi Koordinues