Arkiva e lajmeve
                   

FINANCIMI I SIPËRMARRËSVE TË RINJ, TË MOSHËS PREJ 18 DERI 35 VJEç, GRAVE BIZNESMENE, TË KTHYERVE DHE SIPËRMARRËSVE TË CILËT INVESTOJNË NË SEKTORIN E BUJQËSISË

22. korrik 2019.

Qeveria e Republikës së Serbisë miratoi Konkluzionin për miratimin e Programit për Promovimin e Ndërmarrësisë dhe Vetëpunësimit, për të cilin janë përcaktuar gjithsej 300 milion dinarë të granteve.

Duke pasur parasysh se një nga objektivat kryesore të Qeverisë së Serbisë NVM-ve mbështetëse të sistemit dhe sipërmarrjes, programi inkurajon ndërmarrësit e fondeve qeveritare të rinj, të moshës 18 deri në 35 vjeç, gratë sipërmarrësit, të kthyerit dhe sipërmarrësit që investojnë në sektorin e bujqësisë.

Sesioni miratuar edhe Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin e depozitave për të mbrojtur depozitat e personave fizikë, sipërmarrësit, mikro, të subjekteve të vogla dhe të mesme ligjore në rast të falimentimit dhe të likuidimit të bankave dhe për të ruajtur stabilitetin e sistemit financiar.

Ndryshimet dhe plotësimet e propozuara, theksohet në komunikatë, thuhet se në kushtet e stabilitetit të sistemit financiar, ky sistem është harmonizuar më tej me praktikat dhe standardet ndërkombëtare, si dhe me rrjedhat ligjore të UE-së.

Burimi: E-Kapija dhe Trupi Koordinues