Arkiva e lajmeve
                   

QENDRA E8: TOP TRENING PËR TRAJNERËT (AFATI: 10 GUSHT 2019)

26. korrik 2019.

Nëse jeni të interesuar në temat e parandalimin e dhunës, diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes, barazisë gjinore dhe pyetje stereotipave në shoqëri, punësimin e të rinjve dhe shkrim-leximit të informacionit, në qoftë se ju doni të marrin pjesë në krijimin e një boteje tjetër, të shëndetshme dhe më të sigurt në të cilën ka vend për të gjitha diversitetet, ne ju ftojmë të paraqiteni për trajnimin e madh, veror, gjithëpërfshirës "TOP Trening" për trajnerët e Qendrës E8.

Qendra E8 kërkojnë të rinjtë, entuziastë dhe të motivuar të cilët për herë të parë do të nënshtrohen trajnimit të organizuar dhe pastaj të kenë mundësinë për t'u bërë pjesë e ekipit, për t'u angazhuar profesionalisht në realizimin e punëtorive arsimore dhe aftësuese të Qendrës E8 dhe me punën e tyre të kontribuojnë dukshëm në aktivitetet e programit dhe fuqizimin e të rinjve, me bashkëpunim dhe mbështetje të vazhdueshme.

Ky trajnim ka për qëllim për të gjithë djemtë dhe vajzat të cilët kanë përvojë në punën me të rinjtë (punëtorët e rinj, edukatorët, aktivistë, studentë, etj), përvojë në edukimin e bashkëmoshatarëve, të cilët janë të gatshëm të fitojnë njohuri dhe aftësi të reja dhe për t'u bashkuar me ekipin e trajnimit të Qendrës E8 . Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë për të marrë aftësitë e udhëheqjes / lehtësimin e punëtorive dhe trajnimeve, aftësi të komunikimit dhe aftësitë e të folurit publik, për të studiuar metodologjinë e punës me të rinjtë për të përmirësuar njohuritë e tyre këto tema, për të mësuar në lidhje me kodin etik të trajnerëve sjelljes të ndajnë njohuritë e tyre dhe përvojë dhe të mësojnë nga njëri-tjetri.

Trajnimi TOP do të zhvillohet nga 15 gusht deri më 21 gusht, në një atmosferë interesante të Salas Katai në Malo Idjos.

Organizatori mbulon shpenzimet e udhëtimit, akomodimit dhe ushqimit. Pjesëmarrësve të trajnimit do t`i sigurohet transport nga Beogradi në vendin e trajnimit.

Nëse jeni të interesuar të jeni pjesë e ekipit E8, plotësoni një aplikacion online dhe inkurajoni miqtë dhe shokët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë.

Afati i fundit për dorëzim është 10 gusht. Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të kontaktohen me e-mail.

Regjistrimi bëhet duke plotësuar formularin në internet në adresën: http://e8.org.rs/

Burimi: Qendra E8 dhe Trupi Koordinues