Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
13. dhjetor 2018.

VAKSINIMI I VETERINARIES SË QENËVE DERI NË FUND TË VITI

Bujanovc – Në  stacioni e Veterinaris në Bujanoc prej të hënës ka filluar vaksinimi vjetor I pronareve të qenëve dhe macave kunder çmendurive.

13. dhjetor 2018.

NË MEDVEGJË EDHE QYTETARËT MARRIN PJESË NË PËRPILIMIN E BUXHETIT PËR VITIN 2019

Medvegja – Kryetari i Medvegjës Nebojsha Arsiq në javën e kaluar ka mbajtur takim me përfaqsuesit e bashkësive lokale si dhe me përfaqsuesit e paritve politike që të mund të I përfshij të gjith faktorët relevant për projektimin e buxhetit për vitin 2019.

13. dhjetor 2018.

TË ARRITURAT E TË RINJËVE NË RETHIN E JABLANICËS

Medvegjë - Qyteti i Leskovcit, Medvegjës, Lebanit dhe Vllasotincës së bashku marrin pjesë në projektin rajonal "Të punojmë për një të ardhme më të mirë për fëmijët", që synon fuqizimin e të rinjve dhe stimulimin e prindërve. Vlera e projektit është 67 milion dinarë, dhe kontratat janë pranuar nga rreth njëqind e njëzet të rinj.

12. dhjetor 2018.

KONKURSI PËR PROGRAMIN NDËRKOMBËTAR

Të drejtën për të aplikuar kanë të gjithë të rinjtë ndërmjet 11 dhe 25 vjeç.  Eko-reporterët e rinj duhet të theksojnë çështjet mjedisore që kanë të bëjnë me efikasitetin e energjisë, me një referencë të veçantë në bashkësinë e tyre lokale dhe nëse është e mundur...

12. dhjetor 2018.

THIRRJE PUBLIKE PËR DHËNIEN E FONDEVE INKURAJUESE PËR TËRHEQJEN E INVESTIMEVE TË DREJTPËRDREJTA (AFATI: 31 DHJETOR 2018)

Thirrja është menduar për kompanitë që realizojnë projekte investimi në sektorin e prodhimit dhe në sektorin e shërbimeve të tregtisë ndërkombëtare.

12. dhjetor 2018.

ZBUKURIMETE E FUNDËVITIT NË QENDËR NGA REZERVAT E BUXHETIT

Bujanoc - Këshilli komunal  vendosi në seancën e tij të ndajë 400,000 dinarë për blerjen e ndriçimit të Vitit të Ri. Fondet për "zbukurimin e qendrës", siç u tha në seancë, do të ndahen nga rezerva aktuale buxhetore.

11. dhjetor 2018.

TRAJNIM PËR MËNYRËN AFARISTE TË TË MENDUARIT – METODOLOGJIA CEFE

Cila është mënyra e të menduarit që karakterizon sipërmarrësit e suksesshëm? Cilat janë aftësitë themelore, qëndrimet dhe aftësitë të cilat ata duhet t`i posedojnë?

11. dhjetor 2018.

KONKURSI I ARTIT I UEBFAQES FIOKA

Redaksia e uebfaqes së artit Fioka fton autoret dhe autorët nga Serbia të dërgojnë tekstet, fotografitë, vizatimet, filmat dhe stripet e tyre - dhe punimet do të publikohen në mënyrë të sigurtë.

11. dhjetor 2018.

NË MEDVEGJË ËSHTË ORGANIZUAR KAMPIONATI I SHAHUT

Medvegjë - Federat Sportive e komunës së Medvegjës në bashkëpunim me Klubin e Shahut "Gornja Jablanica" organizoi kampionatin e shahut. Janë paraqitur 20 konkurrentë për pjesëmarrje në kampionat. Gjatë dy ditëve dhe 7 garuesve, konkurrentët matën njohuritë nga kjo lojë e lashtë.

11. dhjetor 2018.

FSHATRAT MALORE NË MEDVEGJË SHPESH MBESIN PA RRYMË

Medvegjë - Muajt ​​e fundit disa fshatra në komunën kodrinore dhe malore të Medvegjës kanë qenë pa energji për ditë të tëra. Janë të rrezikurara kryesisht vendbanimet në drejtim të rrjetit elektrik "Tulare",  i cili ka gjatësi prej dhjetë kilometra që ndodhet përgjatë vijës administrative me Kosovën dhe Metohinë.

«Претходна страна   Следећа страна»