Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR PROGRAMIN NDËRKOMBËTAR

12. dhjetor 2018.

Të drejtën për të aplikuar kanë të gjithë të rinjtë ndërmjet 11 dhe 25 vjeç.  Eko-reporterët e rinj duhet të theksojnë çështjet mjedisore që kanë të bëjnë me efikasitetin e energjisë, me një referencë të veçantë në bashkësinë e tyre lokale dhe nëse është e mundur, ofrojnë një zgjidhje për problemin që përshkruajnë.Ky vit do të jetë e përkushtuar për çështje të tilla si për rëndësinë e kursimit të energjisë, të energjisë së rinovueshme, nevojën për të ruajtur burimet natyrore dhe duke ndryshuar shprehitë e njerëzve për të kursyer energji.

Konkursi është i hapur deri më 1 shkurt 2019, pas së cilës juria kombëtare do të zgjedhë më të mirët dhe do të shpërblejë në të gjitha kategoritë e moshës (11-14 vjeç, 15-18 vjet dhe 19-25 vjet) dhe në të gjitha kategoritë e punës.

Fituesit e konkursit kombëtar presin shpërblime dhe gara të mëtejshme ndërkombëtare me eko-reporterë të rinj nga 35 vende të botës ku ky program po zbatohet.

Për më shumë informata  mbi programin ndërkombëtar Eko-reporterë të rinj, si dhe udhëzimet e hollësishme për hartimin e reportazhit dhe rregullave të konkursit, janë në dispozicion në http://feeserbia.com/programi/mladi-eko-reporteri/.

Programi Eko-reporterë të rinj është pronë intelektuale e Fondacionit Ndërkombëtar të Kopenhagës për Arsimin e Mjedisit. Operatori Kombëtar i Programit në Serbi është një shoqatë profesionale e Ambasadorëve për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Mbrojtjen e Mjedisit. Programi i Eko-reporterë të rinj në Serbi u mbështet nga Ndërmarrja Publike "Elektroprivreda Srbije".

Burimi: Portali i Energjisë dhe Trupi Koordinues