Arkiva e lajmeve
                   

NË MEDVEGJË EDHE QYTETARËT MARRIN PJESË NË PËRPILIMIN E BUXHETIT PËR VITIN 2019

13. dhjetor 2018.

Medvegja – Kryetari i Medvegjës Nebojsha Arsiq në javën e kaluar ka mbajtur takim me përfaqsuesit e bashkësive lokale si dhe me përfaqsuesit e paritve politike që të mund të I përfshij të gjith faktorët relevant për projektimin e buxhetit për vitin 2019.

Buxheti I komunës së Medvegjës do të jetë i projektuar edhe në baza të propozimeve nga qytetarët, të cilët në periudhat e kaluara kanë qenë në mundesi që sugjerimet e tyre ti propozojnë në mënyr të shkruar ku I kanë dorzuar në hapsirat e administratës Komunale,  të cilat për momentin janë të bartura në ndërtesën e Komitetit.

Në takimet me bashkësit lokale temat kanë pasur focus në rezultatet për vitin aktual, ku kryetarët e bashkësive lokale kanë mundur ti shpalosin problemet e tyre, që në projektimin e buxhetit për vitin 2019 të kenë parasysh se çka është alarmante dhe cilet janë problemet, ku janë relacionet në infrastrukturën rrugore dhe  rrugët e fushave. Që sa më shpejt duhen të kryhen. 

 “Ajo e cila do të jetë prioritet për të gjitha bashkësit lokale në vitin e ardhshëm janë rrugët e fushave. Në këtë vit janë punuar në shumë drejtime këto rrugë, komuna e Medvegjës është e banuar në gjersi dhe ka nevoj që të lidhen këto pjes për atë edhe ka kërkesa këtë vit për zgjidhjen e problemeve rrugore. Përveq kësaj, qytetarët janë drejtuar për ndihmë të energjisë elektrike sepse ka ndërprerje të shpeshta, trasportin e public, si dhe sinjalin e dobt të telofoneve mobile nëpër bashkësi lokale” ka theksuar kryetari I komunës Nebojsha Arsiq.

Për të zgjidhur këto problem, Arsiq thotë se kanë nisur një takim me përfaqësuesit e EPS nga Leskovci, e cila do të ndihmojë në zgjidhjen e problemit, dhe një letër iu dërgua ministrisë përkatëse për të zgjidhur problemin e furnizimit me energji elektrike në bashkësitë lokale sa më shpejt që të jetë e mundur.

Kanë lajmruar se këtë javë do të fillojnë aksionin për rregullimin e rrejtit elektrik, do të sigurohen një ndarës I rid he dy të tjerët do të rregullohen, ndërsa shtyllat elektrike të drurit do të zavendoshen në drejtim të  Tularës.

“Gjithashtu është e rëndësishme strategjia që linja e dytë e energjisë, e ashtuquajtura furnizimi me rrjet nga Klajiqi deri në Medvegjë, do të vazhdojë në mënyrë që banorët e bashkisë së Medvegjës të kenë furnizim alternativ me energji ", shton Arsiq.

Në përgaditje është Statuti i Komunës së Medvegjës në përputhje me Ligjin e ri për Vetëqeverisjen Lokale, i cili do të gjejë një zgjidhje që të gjitha bashkësit lokale, në përputhje me ligjin, do të marrin përfaqësuesit e tyre ligjorë dhe legjitimë, pasi që nuk ka persona të zgjedhur në shumë bashkësi lokale.

Kryetari i komunës gjithashtu në takim ka propozuar që në vazhdimsi të punohet më shumë rreth bashkpunimit me bashkësit lokale.

Në kuvendin e Këshillit komunal qëndrim të përbashkët kanë pasur që duhet të ket mjete të ndara për buqsi, rrugë, rinin dhe inkurajimin e zgjerimit të familjes.

Fondet e planifikuara për buxhetin në vitin 2019 do të përcaktohen si prioritete dhe do të përpiqen të përmbushin sa më shumë kërkesa të qytetarëve në kuadër të rezervave buxhetore.

Burimi:Jugmedia dhe dhe Trupi koordinues