Arkiva e lajmeve
                   

28.02.2009

28. shkurt 2009.

Komuna e Bujanocit ka formuar Këshillin ekonomik, të cilin e përbëjnë përfaqësuesit e qeverisë lokale. Këshilli ekonomik ka 16 anëtarë, mirëpo kryetari ende nuk është zgjedhur. Në mbledhjet e këtijë trupi duhet të marin pjesë kryetari i komunës dhe kryetari i kuvendit mirëpo pa të drejtë vote si dhe përfaqësuesi i drejtoratit kompetent pranë administratës komunale nëse rendi i ditës ka të bëjë rreth administratës komunale.