Arkiva e lajmeve
                   

17. shkurtë 2009.

17. shkurt 2009.

Holandezi Jerun De Vris është kryeshefi i ri i zyres së OSBE-së në Bujanoc. Ai në këtë postë zëvendësoi Martin Brooks i cili u transferua në zyren e EULEKS-it në Prishtinë. De Vris ka punuar në Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kamboxhë, në Misionin e UNHCR-t në Ruandë, në Bosnë dhe Hercegovinë, Kroaci si dhe në misione tjera ndërkombëtare. Zyrja e OSBE-së në Bujanoc është hapur në vitin 2001 pas përfundimit të konflikteve të armatosura në Serbinë Jugore.