Arkiva e lajmeve
                   

PROJEKTI DITARI EUROPIAN - KONKURSI I DHJETË “EUROPA DHE UNË” (AFATI: 31 JANAR 2020)

13. dhjetor 2019.

Pas përfundimit me sukses të konkursit të nëntë në Ditarin Evropian vitin e kaluar shkollor, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Serbisë fton nxënësit e shkollave të mesme të bëjnë kërkesë për konkursin e dhjetë, jubilar për punë kreative dhe inovative.

Temat e konkursit të këtij viti janë: BE dhe Serbia, BE në jetën tuaj të përditshme, Mitet për BE-në, të drejtat e njeriut, mjedisi dhe ndryshimi i klimës, parandalimi i dhunës dhe Evropa - të bashkuar në diversitet.

Punimet mund të jenë individuale ose ekipore, në kategoritë e mëposhtme: Punimet e fotos (individuale); Propozimi i hartimit për botimin Gazeta 2020/2021 - kopertinat e përparme dhe të pasme dhe hartimi i faqes së parë të të gjitha 10 kapitujve të edicionit të këtij viti (ekipi); Format e videos - deri në tre minuta (ekipi); Strip / karikaturë - format B2 (individual); Formati multimedial - krijimi i një uebsajti ose aplikacioni celular (ekipi)

Do të shpërblehen 15 punime.

Fituesit e konkursit do të udhëtojnë në një ose më shumë vende të BE-së në maj të vitit 2020.

Rregulla për pjesëmarrjen në konkurs të v. 2019/2020:

- Konkursi është i hapur për nxënës të shkollave të mesme të vitit parë, të dytë dhe të tretë.

- Nga e njejta shkollë mund të marrin pjesë shumë ekipe (tre studentë për ekip).  Çdo ekip duhet të ketë mentorin e vet. Anëtarët e ekipit nuk duhet të jenë në asnjë mënyrë pjesë e ndonjë shoqate zyrtare shkollore ose seksioni shkollor.

- Nxënësit të cilët janë dhënë në konkurset e mëparshme të Ditarit Evropian nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në konkursin e këtij viti.

- Shkollat ​​që kanë marrë pjesë në ciklet e mëparshme mund të regjistrojnë pjesëmarrës të rinj.

- Mentori duhet të jetë arsimtar në shkollë.

- Një mësues mund të jetë mentor vetëm në një ekip.

- Do të jepen gjithsej 15 shpërblime, nga tre fitues në secilën kategori.

- Numri minimal i punimeve në një kategori është 10.

- Në rast të numrit të pamjaftueshëm të punimeve në një kategori, Delegacioni i BE rezervon të drejtën për të dhënë më shumë çmime në kategorinë e dytë.

Punimet e pranuara pas afatit nuk do të merren parasysh. Të gjitha punimet, përveç atyre në kategorinë strip / karikaturat, dorëzohen ekskluzivisht me mjete elektronike në adresën: europskidnevnik@euinfo.rs.

Për të aplikuar për konkurs, duhet të plotësoni formularin e aplikimit, i cili është në dispozicion në faqen e internetit www.evropskidnevnik.rs.

Afati i fundit për dorëzimin e punimeve është deri më 31 janar 2020.

Punimet në kategorinë strip / karikaturë, së bashku me formularin e aplikimit, dërgohen me postë në: Qendrën e Informimit të BE-së për konkursin "Ditari Evropian 2019/2020", Kralja Milana 7, 11000 Beograd.

Udhëzimet për paraqitjen e punimeve në konkurs, i cili shpjegon rolin e mentorit, mund të gjenden në të njëjtën uebfaqe Punimet e paraqitura do të vlerësohen nga një juri e ekspertëve, dhe rezultatet e konkursit do të publikohen në mars 2020, në faqen e internetit www.evropskidnevnik.rs. Vetëm fituesit do të njoftohen me email.

Udhëzimet për paraqitjen punimeve në konkurs, të cilat shpjegojnë më në detaje kategoritë brenda të cilave paraqiten punimet, temat e konkursit, si dhe rolin e mentorit mund të gjenden në http://www.evropskidnevnik.rs/uputstvo.html.

Punimet e shpërblyera nga konkurset e mëparshme në kuadër të projektit Ditari Evropian mund të shihen në www.evropskidnevnik.rs.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju mund t'i dërgoni me email në europskidnevnik@euinfo.rs ose të shikoni nëse përgjigja e pyetjes suaj është brenda faqes për pyetje dhe përgjigje.

Burimi: Ditari Evropian dhe Trupi Koordinues

 

homescontents