Arkiva e lajmeve
                   

ZGJATET AFATI KOHORË I DORËZIMIT TË LUTJEVE PËR BURSAT E NXENËSVE TË VARFËR TË SHKOLLAVE TË MESME DHE NXËNËSVE PA PRINDËR

28. korrik 2009.

Për kërkesat e arsyeshme, afati i dorëzimit të lutjes për konkursin e ndarjes së burseve për nxënësit e shkollave të mesme në teritorin e komunës së Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës për periudhën shtatorë-dhjetorë 2009/2010 vazhdohet afati kohorë deri më 5 shtatorë 2009.