Arkiva e lajmeve
                   

INTERVISTA E MILAN MARKOVIQIT DHËNË GAZETËS ,,POLITIKA’’

15. korrik 2009.

,,Hetimet do të tregojnë se a janë të lidhura sulmet e Preshevës me sulmin kundër zhandarmerisë që ka ndodhur javën e kaluar në komunën e Bujanocit. Por, sipas të gjitha gjasave, qëllimi i këtij sulmi terorist është vënia e mossigurisë si dhe kompromitimi i aftësive dhe mundësive të organeve shtetërore e njëherit të frigojë popullatën shqipëtare kurse në popullatën serbe të lëshojë Preshevën’’, deklaroi Milan Markoviq, kryetari i Trupit koordinues për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës i cili është në kontakte me përfaqësuesit e pushtetit lokal të këtyre komunave të Serbisë jugore.

Ministri Makoviq deklaroi se situata në Serbinë jugore është e ndërlikuar dhe e rëndë dhe është logjike që askush të mos jetë i kënaqur me këtë gjendje. Njëri ndër problemet është edhe arsimimi i shqipëtarëve si dhe mungesa e mjeteve shkollore në gjuhën shqipe. ,,Përpos në polici, pjesëmarrja e shqipëtarëve në institucionet republikane nuk ka të përfaqësuar’’ potencoi Milan Markoviq, ministër i pushtetit lokal dhe i vetëqeverisjes lokale, duke komentuar pakënaqësinë e Shqipëtarëve dhe Serbëve për gjendjen e tanishme në këto komuna.

Pas nënshkrimit të marrëveshjes për rekonstruimin e Trupit Koordinues, Shqipëtarët përsëri marrin pjesë në punën e sajë, mirëpo prapë nuk janë të përfaqësuar në institucionet republikane në komunat e Serbisë jugore sikurse që nuk janë të përfshirë Serbët në organet qeveritare në nivelin lokal. Qka keni ndërmarrë në këtë drejtim?
Kemi marrur hapat e parë në zgjidhjen e këtyre problemeve, mirëpo në mënyrë operative pa ndihmën e ministrisë së arsimit dhe drejtësisë, shumicën e këtyre problemeve nuk mundemi t’i zgjidhim vetun. Psh, gjykimi në gjuhën shqipe. Egzistojnë të drejta të cilat janë të garantuara me Kushtetutë dhe ligj mirëpo nuk aplikohen në këto komuna. Nga ana tjetër, Shqipëtarët sikur nuk janë të gatshëm për zgjidhjen së problemeve, me shpresë që këto probleme më vonë të përdoren si alibi dhe instrument për ndonjë situatë të ardhshme

Për cilat situata është fjala?
Para së gjithash, në raportet me përfaqësuesit ndërkombëtarë. Edhe Shqipëtarët por edhe Serbët nuk janë të kënaqur duke theksuar se Trupi Koordinues më tepër ka rolin konsultativ, organizon çfaqje dhe koncerte, në vend që të zgjidhë problemet reale të integrimit... Unë plotësisht i kuptoj ata, mirëpo Trupi Koordinues nuk ka aftësi t’i zgjidhë ato probleme. Trupi Koordinues mundë të kërkojë nga organet gjegjëse në zgjidhjen e këtyre problemeve, gjë që ne edhe e bëjmë.

Qka nënkupton reforma e arsimit në Serbinë jugore?
Përpos përgatitjes së mjeteve mësimore në gjuhën shqipe për shkollat fillore dhe të mesme, që nga shtatori në Medvegjë të hapen paralelet e fakultetit të Drejtësisë dhe Ekonomisë së Univerzitetit të Nishit, ku së bashku do të vijojnë studimet studentët Shqipëtarë dhe ata Serbë. Qëllimi ynë është që Shqipëtarët nga Bujanoci dhe Presheva të studjojnë në gjuhën e tyre amëtare me planëprogramet e Republikës së Serbisë.

Keni deklaruar se këto tri komuna janë interne. Qka prisni nga udhëheqësia e tyre?
Jo vetëm në këto komuna, por edhe në komunat tjera, kryetarët duhet të jenë sa më agil (shkathët).

A mendoni se ata nuk po punojnë ashtu si duhet?
Po punojnë, mirëpo gjithmonë mundet më mirë dhe të gjithë duhet të mundohen më tepër. Shpeshë janë të ngarkuar me problemet e tyre në parti dhe ndërpartiake. Propozimi im është që të formohet një qeveri e pushtetit multietnik, që Serbët të kyqen në pushtetin lokal të Preshevës dhe Bujanocit sepse kjo do të ndikojë në zvogëlimin e tensioneve. Ftoj Shqipëtarët që sa më shpejtë të bëjnë rekonstruimin e pushtetit në këto tri komuna.