Arkiva e lajmeve
                   

NJOFTIM RRETH ZGJATJES SË AFATIT- Konkursi për ndarjen e bursave për regjistrim në studime në fakultetet e Universitetit të Novi Sadit dhe Universitetit të Beogradit, Fakulteti Filologjik - Katedra e Albanologjisë

27. maj 2015.

Konkursi i Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, për ndarjen e bursave për regjistrim në studime në fakutletet e Universitetit të Novi Sadit dhe Universitetit të Beogradit, Fakulteti Filologjik – Katedra e Albanologjisë, i shpallur në gazetën Politika më datë 20.05.2015, ndryshohet në pjesën e cila i përket afatit për dorëzimin e lutjeve të kandidatëve, afat i cili shtyhet deri më 04 qershor 2015, në ora 15.00.

Në gjitha pjesët tjera të konkursit të shpallur mbeten të pandryshuara.

Burimi: Trupi Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë