Arkiva e lajmeve
                   

PËR SHOQËRITË E PAKICAVE NACIONALE 30 MILIONË DINARË

25. shtator 2019.

Beograd – Ministri i administratës shtetërore dhe vetëqeverisjes lokale, Branko Ruzhiq, ka nënshkruar në Beograd kontratat me përfaqësuesit e 91 shoqatave të pakicave kombëtare të cilëve do t`i ndahen mjetet nga fondi i buxhetit për pakicat kombëtare në shumën totale prej 30 milion dinarëve.

Branko Ruzhiq tha se ky është viti i tretë që ministria përkatëse ndan mjetet nga ky fond, i cili po rritet nga viti në vit.

"Unë jam shumë i kënaqur që këtë vit kemi qenë në gjendje të sigurojmë më shumë mjete për fondin e pakicave kombëtare. Kemi filluar me një milion dhe tetëqind mijë dinarë në vitin 2017, vitin e kaluar ishte 21 milion e 800 mijë dinarë, dhe këtë vit është bëhet fjalë për 30 milion dinarë," tha Ruzhiq, duke shtuar se 372 shoqata kishin aplikuar këtë vit, dhe se fondet ishin miratuar për 91 projekte.

Kultura u zgjodh si fushë prioritare e financimit nga Fondi Kombëtar i Minoriteteve për këtë vit, ndërsa në dy vitet e kaluara ishte informimi në gjuhët e pakicave kombëtare.

"Unë mendoj se është shumë e rëndësishme, duke pasur parasysh që edukimi dhe promovimi i vlerave kulturore të pakicave kombëtare është një hap i vlefshëm që ka bërë gjithmonë shoqëria serbe. Për shoqërinë e pakicave kombëtare, sigurisht që është një gjë me vlerë," tha Ruzhiq, duke kujtuar se në Serbi rreth 13 përqind e numrit të përgjithshëm të popullsisë përbëhet nga anëtarët e pakicave kombëtare.

Ministri tha se viti 2018 mund të quhet viti i pakicave kombëtare, duke pasur parasysh që është miratuar një sërë ligjesh që përmirësojnë ndjeshëm mundësitë për realizimin e të drejtave të personave që i përkasin pakicave kombëtare, si dhe zgjedhjet për 22 këshillat kombëtar të mbajtura në 4 nëntor të vitit të kaluar për pakicat kombëtare.

Kontrata mbi ndarjen e mjeteve u nënshkrua edhe me Qendrën për Demokraci dhe Edukim Lugina nga Bujanoci, përfaqësuesi i së cilës Agon Islami tha se, falë mbështetjes së Fondit Kombëtar të Minoriteteve, shoqata do të organizojë për këtë vit "Koncertin e Talentëve Shqiptarë". Sipas tij, ata do të promovojnë të gjithë studentët shqiptarë të shkollës muzikore në Bujanoc që vazhdojnë të zhvillojnë talentin e tyre artistik pavarësisht se kryejnë orë mësimi dhe orë në muzikë në gjuhën serbe.

"Shpresojmë që përmes projektit tonë, ne do të inkurajojmë shumë talentë të tjerë shqiptarë të ndjekin shkollën muzikore në Bujanoc, megjithëse asnjë shqiptar nuk është i punësuar në  këtë institucion", tha Islami.

Përfaqësuesi i Qendrës Kulturore Rome, Dragan Ristiq, tha se është organizata joqeveritare që promovon kulturën rome me një fokus të veçantë në kulturën bashkëkohore rome.

"Këtë vit na u dha një grant nga Ministria e Administrimit të Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale për projektin FRKA - Festivali i Kulturës dhe Aktivizmit të Romëve," tha Ristiq, duke shtuar se qëllimi i festivalit është të edukojë dhe promovojë vlerat pozitive të romëve.

Burimi: RTS dhe Trupi Koordinues