Arkiva e lajmeve
                   

KADRI PROFESIONAL PËR MENAXHIM NË 23 VETQEVERISJE LOKALE NË SERBI PËRMS PËRKRAHJES SË QEVERISË SË ZVICRRËS

26. shtator 2019.

Beograd - Duke zbatuar parimet e qeverisjes së mirë, qytetarët mund të presin shërbime më të mira nga administrata komunale dhe shtetërore dhe përgjegjshmëri, transparencë dhe efikasitet më i madh.

Zhvillimi i njohurive dhe aftësive profesionale të nëpunësve publik është një hap kryesor në këtë proces, u theksua në ngjarjen "Ndërtimi i Kapaciteteve për Qeverisje të Mirë në Nivelin Lokal" të organizuar nga programi „Sëiss PRO“ në Beograd.

Ngjarja u shënua me dhënien e çertifikatave për 23 persona kontakti për qeverisje të mirë nga qeveritë lokale në jug-lindje dhe jug-perëndim të Serbisë për pjesëmarrjen e suksesshme të "Trajnimit për trajnerë", të organizuar në kuadër të programit "Sëiss PRO", i mbështetur nga Qeveria e Zvicrës në bashkëpunim me Qeverinë e Serbisë. Këto qytete dhe komuna tani kanë një kuadër të trajnuar që janë në gjendje të transferojnë më tej njohuritë e qeverisjes së mirë.

Ndihmës ministrja e administratës shtetërore dhe vetëqeverisjes lokale, Sanja Putnik theksoi rëndësinë e zhvillimit profesional dhe shkëmbimin e përvojës në zbatimin e parimeve të qeverisjes së mirë dhe suksesin e reformës së administratës publike.

"Ekziston një lidhje e fortë midis zhvillimit dhe qeverisjes së mirë, prandaj është e rëndësishme që të gjithë ata që kanë përfunduar programin e trajnimit të vazhdojnë të zgjerojnë njohuritë dhe përvojën e tyre dhe të ndihmojnë kolegët nga komunat që janë duke bërë hapa fillestarë drejt zbatimit të parimeve të qeverisjes së mirë. Punonjësit janë çelësi i suksesit të gjithë reformës së administratës shtetërore dhe për këtë arsye është e rëndësishme që të keni dhe të përdorni sa më shumë mundësi për një zhvillim cilësor profesional të jetë e mundur. Ne jemi veçanërisht mirënjohës ndaj Qeverisë së Zvicrës dhe partnerëve nga UNOPS për zhvillimin e një koncepti në këtë proces i cili është plotësisht i përshtatur me kontekstin e Serbisë dhe duke krijuar kështu një mjet efektiv për zbatimin e parimeve të qeverisjes së mirë në nivelin lokal", tha Putnik.

Zyrtari i Programit Kombëtar i Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim, Peter Vasilev, theksoi se është me rëndësi të madhe vendosja e parimeve të qeverisjes së mirë në institucione.

"Duke zbatuar parimet e qeverisjes së mirë, qytetarët mund të presin që administrata komunale dhe ajo shtetërore të presin vetë shërbime më të mira, më efikase dhe të ndershme. Këto parime janë shumë të rëndësishme sepse ato ndikojnë në jetën e përditshme të njerëzve në komuna dhe në vend në përgjithësi. Kjo është arsyeja pse Zvicra mbetet një partner afatgjatë i Serbisë në reforma të tilla, "tha Vasilev.

Shefi i Programit i UNOPS në Serbi, Marko Vujacic, deklaroi se futja e parimeve të qeverisjes së mirë në praktikën e vetëqeverisjeve lokale në të vërtetë do të thotë përmirësim i punës së sektorit publik, dhe në kuptimin më të gjerë, mirëqenie për të gjithë shoqërinë.

“Qeverisja e mirë është një element thelbësor nëse synojmë të arrijmë zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik, bazuar në sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave të njeriut. UNOPS, me mbështetjen e partnerëve, ka zbatuar më shumë se 800 projekte në vend gjatë dekadës së kaluar në të cilat qeverisja e mirë ka qenë një segment i rëndësishëm i punës, "tha Vujacic.

"Duke zbatuar parimet e qeverisjes së mirë, qytetarët mund të presin që administrata komunale dhe ajo shtetërore shërbime më të mirë, më efikase dhe të drejtë sipas masën individuale. Këto parime janë shumë të rëndësishme sepse ato ndikojnë në jetën e përditshme të njerëzve në komunë dhe në vend në përgjithësi. Kjo është arsyeja pse Zvicra mbetet një partner afatgjatë i Serbisë në reforma të tilla, "tha Vasilev.

Shefi i Programit i UNOPS në Serbi, Marko Vujaçiq, deklaroi se vendosja e parimeve të qeverisjes së mirë në praktikën e vetëqeverisjeve lokale në të vërtetë do të thotë përmirësim i punës së sektorit publik, dhe në kuptimin më të gjerë, mirëqenie për të gjithë shoqërinë.

“Qeverisja e mirë është një element thelbësor nëse synojmë të arrijmë zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik, bazuar në sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave të njeriut. UNOPS, me mbështetjen e partnerëve, ka zbatuar më shumë se 800 projekte në vend gjatë dekadës së kaluar në të cilat qeverisja e mirë ka qenë një segment i rëndësishëm i punës, "tha Vujaçiq.

Akademia Kombëtare e Administratës Publike ka njohur vlerën e programit „Sëiss PRO“ dhe mbështetjen e Qeverisë Zvicerane ndaj këtij dhe programeve të mëparshme në zhvillimin e qeverisjes së mirë në Serbi, theksoi u.d. drejtori i këtij institucioni shtetëror, Drazhen Maraviq.

"Ne jemi veçanërisht të kënaqur që programi „Sëiss PRO“ ka ofruar trajnime për trainer pasi trainerët e shkëlqyer janë akterët kryesore për garantimin e cilësisë në procesin e të mësuarit të punonjësve të administratës publike. Një pjesë e trajnerëve që kanë marrë çertifikim përmes trajnimeve në kuadër të programit „Sëiss PRO“ është gjithashtu e akredituar nga Akademia dhe i bëj thirrje të gjithë të tjerët që të shfrytëzojnë këtë mundësi në thirrjen tjetër për akreditim të trajnerëve, "njoftoi Maraviq.

Duke folur për procesin e ngritjes së kapaciteteve të qendrave profesionale për qeverisje të mirë në nivelin lokal, menaxherja kombëtare e programit „Sëiss PRO“, Ana Nedeljkoviq Bela theksoi rëndësinë e zhvillimit gradual dhe të vazhdueshëm të burimeve njerëzore.

"Rrjeti i personave të kontaktit për qeverisje të mirë, e themeluar nga „Sëiss PRO“ duke rritur nga 23  në 99 qytete dhe komuna, është një burim i vërtetë që ofron këshilla për vendimmarrësit se si të integrojnë parimet e qeverisjes së mirë në nivelin lokal, si dhe kapitalin për qeveritë lokale për të promovuar përgjegjshmërinë dhe për të qenë të hapur ndaj qytetarëve", theksoi Belja Nedelkoviq.

Çertifikatat u morën nga përfaqësuesit e vetëqeverisjeve lokale të mëposhtme: Babushnicë, Bela Palankë, Bojnik, Bosilegrad, Bujanoc, Dolevac, Gaxhin Han, Ivanjicë, Knjazhvc, Leban, Medvegjë, Nova Varosh, Novi Pazar, Preshevë, Priboj, Prokuplje, Rashkë, Sjenicë, Surdulicë, Svërlig, Tutin, Vlasotinc dhe Vrajë.

Në ceremoni morën pjesë gjithashtu përfaqësues të institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe zyrtarë nga 36 qytete dhe komuna që kanë filluar një cikël të ri trainimi, i cili kryhet me mbështetjen e Qeverisë së Zvicrës dhe Qeverisë së Serbisë.

Jugpres dhe Trupi Koordinues