Arkiva e lajmeve
                   

Ndihma financiare të pa kthyeshme për menaxhimin e mbeturinave të forta dhe mbrojtjen e mjedisit jetsor të rrethit Pçinjës

27. prill 2012.

Vranj  - Në këtë projekt të USAID-it për qëndrimin e zhvillimit lokal i kanë dhënë 40.000,00 dollar për zhvillimin e planit rajonal për menaxhimin e mbeturinave të forta në rajonin e Pçinjës. Ky aktivitet i ka mundësuar përgaditjen e pjesën teknike të dokumentacionit për zgjërimin e depove regjionale “Meteris” dhe ndërtimin e stacionit transferues të mbeturinave të forta në Bujanoc dhe Preshev. Për dokumentacionin e nevojshëm të projektit  EU, Progresi do ti siguroje 196.000,00 dolar shtes. Kur të zgjërohet deponija e Vranjës “Meteris” do ta mundësoj shtyrjen e mbeturinave për të gjith teritorit e këtij rajonit, që ti sjell rajonit zhvillim ekononomik të vazhdueshëm dhe hapjen e vendeve treja të punës.

Plani rajonal për administrim për mbeturinat e forta nënkupton krijim të partnerve në mes komunave e Vranjës, Bujanocit, Preshevës, Vlladiçki Hanit, Surdulicës, Bosiligradit dhe Trgovishtës. Me atë i mundësohet sigurimi i shërbimit komunal me shfritzimin e teknologjis moderne e cila sjell mbrojtjen e mjedisit jetësor të gjith rrethit Pçinjës.

Ndihma e projketit për zhvillimin të qëndrueshëm janë siguruar me qëllim të mbështetjes mes partnerve komunal të udhëhequr nga Vranja, për forcimin e bashkpunimit mes komunave me Sërbin Jugure të cilët kanë kontribu në zhvillimin rajonal.

Projekti për planin rajonal për administrimin e mbeturinave të forta e kanë mbështetur Ministria e mjedisit jetsor, Zyrja për mbështetjen e zhvilimit për teritoret e pa zhvilluara , trupi Koordinues i Qeveris së Republikës Sërbis për komunat Preshev, Bujanoc dhe Medvegj dhe Qendra për zhvillimin e rrethit të Pçinjës dhe Jabllanicës.