Arkiva e lajmeve
                   

29. janar 2009

29. janar 2009.

Agjensioni amerikan për zhvillim ndërkombëtarë (USAID) ka mbajtur trajnim dyditorë për përfaqësuesit e blektorëve nga Serbia Jugore rreth zhvillimit të menaxhmentit, finansimit dhe marketingut. Trajnimi i parë u është dedikuar administrimit të punës, me theks të veqantë në procesin e  përshtatshmërisë në ndërrimet e tregut. Programi i USAID-it promovon zhvillimin ekonomik përmes mbështetjes së sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme në teritorin e Sërbisë jugore dhe jugperëndimore. USAID-i organizon trajnime nga sfera e aftësive të punës, ndihmë në arritjen e standardeve ndërkombëtare si dhe vendosjen e lidhjeve të reja përmes panaireve të ndryshme.