Hyrja /
Arkiva e lajmeve
                   
4. qershor 2019.

“INKLUZIONI I ROMËVE DHE GRUPEVE TË TJERA TË MARGJINALIZUARA NË SERBI – INICIATIVA PËR INKLUZION” – FTESA PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE (AFATI 14.06.2019)

Në kuadër të projektit “Përfshirja e romëv dhe grupeve të tjera të margjinalizuara në Serbi – Iniciativa e Përfshirjes”, Konferenca e përhershme e qyteteve dhe komunave (KPQK) qeverivedhe Agjencia Gjermane për Zhvillimin e Bashkëpunimit i zbatuar nga GIZ shpallë konkurs përzgjedhjen...

4. qershor 2019.

FTESË PUBLIKE E MINISTRISË SË BUJQËSISË PËR BLERJEN S MAAINERISË DHE PAJISJEVE TË REJA PËR AVANSIMIN E PRODHIMIT PEIMAR TS KULTURAVE BIMORE NË VITIN 2019

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka shpallur një ftesë publike për të aplikuar për të drejtën për stimuj për investime në asete fizike të fermave bujqësore për blerjen e makinerive të reja dhe pajisjeve për përmirësimin e prodhimit primar të kulturave bimore në vitin 2019.

4. qershor 2019.

DITA NDËRKOMBËTARE E DHURIMIT

Dita kombëtare e dhurimit është iniciativa e Forumit Filantropikë të Serbisë me misionin e zhvillimit të një kulture të dhurimit në Serbi. Forumi Filantropikë i Serbisë realizon  iniciativën në kuadër të projektit për përmirësimin e kuadrit për përfitime, i cili është i financuar nga USAID dhe zbatuar nga Koalicioni për Bamirësi...

3. qershor 2019.

WEB4YES PROJEKTI: PËRKRAHJE PËR ORGANIZATAG E SHOQËRISË CIVILE PËR AVANSIMIN E PUNËSIMIT E TË EINJËVE DHE SIPËRMARRËSISË NË NIVEL LOKAL (AFATI: 05.06.2019)

Iniciativa e organizatave të shoqërisë civile të Ballkanit Perëndimor për të mbështetur punësimin e të rinjve në kuadër të projektit WEB4YES ka shpallur konkurs për grante në fushën e përmirësimit të efektivitetit të organizatave të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor në marrjen e iniciativave për përmirësimin e politikave...

Iniciativa e organizatave të shoqërisë civile të Ballkanit Perëndimor për të mbështetur punësimin e të rinjve në kuadër të projektit WEB4YES ka shpallur konkurs për grante në fushën e përmirësimit të efektivitetit të organizatave të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor në marrjen e iniciativave për përmirësimin e politikave të punësimit

3. qershor 2019.

FTESË PËR DISKUTIM PUBLIK MBI DRAFT LIGJIN MBI DREJTAT E FËMIJËS DH MBROJTËSIT TË TË DREJTAVE TË FËMIJËS

Ministria e Punës, Punësimit dh e Çështjeve Sociale dhe Veterane fton qytetarët e interesuar, si dhe komunitetit shkencor, për t'u njohur me tekstin e Projektligjit për të Drejtat e Fëmijës dhe Mbrojtësit e të Drejtave të Fëmijëve dhe të japin komentet dhe sugjerimet e tyre në kontekstin e diksutimit  publik që do të zbatohet nga  5 deri 26 qershor 2019.

31. maj 2019.

KONKURS I MINISTRISË SË SHËNDETËSISË: PUNË PËR 400 NXËNËS MË TË MIRË

Qeveria e Republikës së Serbisë dhe Ministria e Shëndetësisë  të punësojnë 400 punëtorë më të suksesshëm mjekësorë me arsim të mesëm profesional në institucionet shëndetësore në Republikën e Serbisë.

31. maj 2019.

FTESË NË PUNËTORITË PËR VETËPUNËSIMIN E ROMEVE (AFATI: 15.06.2019)

Trajnimet për aftësimin e grave rome për vetëpunësim organizohen në kuadër të mbështetjes këshillimore dhe financiare të organizatës gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ, në bashkëpunim me Shoqatën e Grave të Biznesit të Serbisë.

31. maj 2019.

INKURAJIMET E MINISTRISË SË BUJQËSISË PËR PËRPUNIMIN E PRODHIMEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE PËRMES FTESËS PUBLIKE “PËRPUNIMI I MADH DERI NË 5 MILION”

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave – Administra për Pagesat Bujqësore ka lëshuar një ftesë publike për dorëzimin e kërkesave për të drejtën për stimuj për produktet bujqësore dhe ushqimore përmes thirrjeve publike "Përpunimi i madh deri në 5 milion dinarë"

31. maj 2019.

KOMUNA E MEDVEGJËS KA NËNSHKRUAR MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NË FUSHËN E MENAXHIMIT TË MIRË

Medvegjë - Në Beograd u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi në fushën e qeverisjes së mirë, midis 96 qeverive lokale dhe përfaqësuesve të programit zviceran Swiss PRO, mbështetur nga Qeveria e Zvicrës. Një kontratë me vlerë 5.8 milionë euro është dedikuar për qytetet dhe komunat.

29. maj 2019.

SUBVENSIONET E MINISTRISË SË BUJQËSISË PËR RRITJEN E PEMËVE SHUMËVJEçARE, HARDHIVE DHE SUMBULLASË

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave ka shpallur një konkurs për dhënien e subvencioneve për ngritjen e plantacioneve shumëvjeçare të frutave, hardhive dhe sullumbasë.

«Претходна страна   Следећа страна»