Arkiva e lajmeve
                   
20. gusht 2019.

IPARD MJETET EDHE PËR VRESHTA DHE VERËRAT

Nëse jeni prodhues i verës, mund të aplikoni për mjetet IPARD.

20. gusht 2019.

PANAIRI I TRETË I BLETAVE NË BALLKANIN JUGLINDOR NË VRAJË

Vrajë - Panairi i Tretë i Bletarisë i Ballkanit Juglindor do të mbahet në Sallën e Sporteve të qytetit të Vrajës në 21 Shtator 2019.

20. gusht 2019.

EDUKIMI MBI DEMINIMIN NË BUJANOC

Bujanoc- Deri më tani, sipërfaqja prej 2,153,807 m2 është pastruar nga minat në territorin e komunës së Bujanocit, me 50 mina dhe 1,349 pajisje të paeksploduara të gjetura dhe të shkatërruara në mënyrë të sigurt.

19. gusht 2019.

NJËQIND BUJQ TË PARË NË MEDVEGJË KANË MARRË TË HOLLA NGA BUXHETI KOMUNAL

Medvegjë - Njëqind bujqë nga Medvegja kanë nënshkruar kontrata në sallën e Kuvendit të komunës së Medvegjës për të rikuperuar fondet e investuara në stimulimin e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Disbursimi i parë i fondeve do të bëhet sipas radhës së paraqitjes së kërkesës deri në 5,000,000 RSD.

19. gusht 2019.

SHKOLLAT DHE AKADEMITË USHTARAKE KANË REGJISTRUAR TRIDHJETË E DY TË RINJË NGA RRETHI I JABLLANICËS

Medvegjë - Ceremonia e përcjelljes së tridhjetë e dy nxënësit dhe studetntët e ardhshëm të shkollave ushtarake, gjimnazeve dhe akademive në Rrethin e Jabllanicës u organizua në Kuvendin e Qytetit të Leskocit.

19. gusht 2019.

PRAKTIKA PROFESIONALE PËR NËNTË STUDENTËT E DIPLOMUAR NË VETQEVERISJEN LOKALE

Medvegjë - Shërbimi Kombëtar i Punësimit u ka siguruar kompetentëve në komunën e Medvegjës mundësinë për të punësuar dhjetë të rinj pa përvojë pune në programin e formimit profesional.

16. gusht 2019.

USAID: FTESË PËR DORËZIMIN E LETRAVE TË INTERESIMIT PËR AVANSIMIN E ZHVILLIMIT NË SERBI TË UDHËHEQURA ME INOVACIONE (AFATI: 6 SHTATOR 2019)

Agjensia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) ka ftuar organizatat e interesuara, qeveritë lokale dhe aktorët e tjerë nga Serbia që të përfshihen në një aktivitet të hapur bashkëpunues të quajtur "Zhvillimi i udhëhequr nga Inovacioni në Serbi".

16. gusht 2019.

KONKURSI PËR GRANTET E VOGLA PËR PROJEKTET E FORCIMIT TË KAPACITETEVE TË SHOQATAVE TË PRINDËRVE

Qendra Psikologjike e Beogradit, me mbështetjen e Fondit të Shoqërisë së Hapur dhe UNICEF, ka shpallur konkurs për propozime për grante të vogla për projektet e forcimit të kapaciteteve të prindërve në kuadër të Projektit...

16. gusht 2019.

SHPËRBLIMI I LINDJES PËR FËMIJËT E LINDUR PREJ 1 KORRIK 2019 DHE MË VONË KA NDRYSHUAR

Sipas vendimit të Ministrisë së Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale të 17 korrikut 2019, shpërblimi i lindjes për fëmijët e lindur më 1 korrik 2019 dhe më vonë u ndryshua në:

15. gusht 2019.

FTESË PUBLIKE PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN E MBËSHTETJES NË SEKTORËT E INDUSTRISË PËRPUNUESE (AFATI: 30 SHTATOR 2019)

Agjencia Serbe e Zhvillimit (RAS), përmes zbatimit të Programit për Mbështetje të Sektorëve të Prodhimit, synon të përmirësojë mjedisin e biznesit dhe të rrisë konkurrencën e NVMM brenda sektorit të prodhimit, të grupuar në katër fushat e mëposhtme...

  Следећа страна»