Arkiva e lajmeve
                   
12. dhjetor 2019.

VALLJA E PARË MULTIETNIKE U MBAJTË NË MEDVEGJË

Medvegjë - Vallja e parë multietnike "Luajmë së bashku" e organizuar nga shoqata "Vez", nën kujdesin e Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, u mbajt në qendrën kulturore në Medvegjë.

12. dhjetor 2019.

THIRRJE PËR TË MARR PJESË NË SEMINARIN "TË DREJTAT E GRAVE ME INVALIDITET- NGA JETA NË POLITIKË"(AFATI:15 DHJETOR 2019)

Regjistrohuni për të marr pjesë në seminarin "Të drejtat e grave me invaliditet- nga jeta në politikë". Seminari do të organizohet nga organizata IZ KRUGA - Beograd, me mbështetjen e UN Women, me qëllim të forcimit të aftësive të anëtarëve të organizatave të grave për të promovuar rëndësinë e të drejtave politike, ekonomike, sociale dhe të kujdesit shëndetësor të grave me invaliditet.

12. dhjetor 2019.

PROPOZONI TEMËN E DITËS KOMBËTARE TË DHËNIES 2020 (AFATI:17 DHJETOR 2019)

Dita Kombëtare e Dhënies 2019 u shënua nga investimi në arsim, njohuri dhe përmirësim i kushteve të arsimit fillor.

12. dhjetor 2019.

100 LEJE NË NJË VEND:PLATFORMA E RE DIGJITALE “E- LEJA”

Zyrja për IT dhe e-administrata e Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Projekti për përmirësimin e mjedisit të biznesit në Serbi,  zbatuar nga Korporata ndërkombëtare e financave (IFC), anëtar e grupit të bankës botërore, me mbështetjen e fondit për administrim të mirë në Mbretërinë e bashkuar dhe ambasadën Britanike në Beograd, kanë paraqitur një platformë...

6. dhjetor 2019.

GRANTET E VOGLA PËR AVANCIMIN DHE QASJEN E REFUGJATËVE DHE PERSOVAVE TË ZHVENDOSUR PËR PUNËSIM(AFATI:22 DHJETOR 2019)

Qendra për rajonalizëm ka shpallur konkurs për grante të vogla në kuadër të projektit "Ndihmë" – Kontribut për qasje të refugjatëve dhe personave të zhvendosur në të drejtat dhe mundësitë e punësimit ", të financuar nga Komisioni Evropian dhe i zbatuar nga anëtarët e iniciativës Igman.

6. dhjetor 2019.

FILLOI TË FUNCKIONOJË APLIKACIONI VENDOR PËR KONTABILISTËT

Aplikacion falas për telefona mobil Biznis INFO,dedikuar perdoruesve në fushën e financave dhe kontabilitetit filloi të funskionojë dhe është zhvilluar në partneritet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD).

5. dhjetor 2019.

FTESË PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIMIN PËR PËRCJELLJEN E REFORMAVE TË GJYQËSORIT (AFATI: 8 DHJETOR 2019)

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur dhe Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Nishit kanë shpallur thirrje publike për Trajnimin e Reformës Gjyqësore.

5. dhjetor 2019.

TRAJNIMI NË FUSHËN E BUXHETIT PËRGJEGJËS GJINOR (AFATI: 15 JANAR 2020)

Rrjeti i Mbikëqyrjes së Buxhetit Gjinor (GBWN) ka lëshuar një ftesë për organizatat e shoqërisë civile që të aplikojnë për trajnim bazë dhe të avansuar në buxhetimin gjinor, që do të organizohet në bazë të projektit The Gender Budget Watchdog Network (GBWN).

4. dhjetor 2019.

SHËRBIMI I TRUPIT KOORDINUES NDAN BURSA PËR 300 NXËNËS TË SHKOLLAVE TË MESME

Shërbimi i Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë  ka ndarë bursa për nxënësit e shkollave të mesme nga tri komunat që ndjekin mësimin në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc, Medvegjë, Leskoc, Leban, dhe Vranjë.

4. dhjetor 2019.

NGA NPROJEKTI “NORVEGJIA PËR JU” PËR REKONSTRUIMIN E POMPAVE TË UJIT NË PRESHEVË 167.000 UERO

Preshevë - Rindërtimi i stacionit të pompave të ujit “Zhunica” në Preshevë, i financuar nga Norvegjia me 167,000 € përmes projektit “Norvegji për ju – Serbi”, do të kontribuojë në një furnizim më të qëndrueshëm me ujë për 13,000 përdorues në këtë komunë në jug të Serbisë.

  Следећа страна»