3. фебруар 2023.

ЛОКАЛНИ ГЛАСОВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ

Врање – Београд  – Јачање локалних гласова за равноправан развој (АЛВЕД) је организовао конференцију на којој су представљени заједнички резултати рада организација цивилног друштва и локалних самоуправа Бујановца, Лебана, Врања и АЛВЕДА.


детаљније
1. фебруар 2023.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА


На основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 2., а у вези са чланом 11. став 2.

детаљније

Katalog najcescih Albanskih imena i prezimena
Katalog najcescih Albanskih imena i prezimena