20. новембар 2017.

ИНТЕРВЈУ „ПОЛИТИКА“ Ско­ро по­ло­ви­на гра­ђа­на ми­сли да је Пре­ше­во на Ко­со­ву

Београд - Про­сла­ва ал­бан­ског пра­зни­ка Дан за­ста­ве па­да усред пред­из­бор­не кам­па­ње за ло­кал­не из­бо­ре у Пре­ше­ву, али Зо­ран Стан­ко­вић, пред­сед­ник Ко­ор­ди­на­ци­о­ног тела за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа...


детаљније
15. новембар 2017.

ПРОЈЕКТИ У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ КОЈИ СЕ ФИНАСИРАЈУ СРЕДСТВИМА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ


Бујановац – На седници бујановачког Општинског већа је оцењено да је буџет општине Бујановац реализован 97 одсто у досадашњем делу године.

детаљније