Arkiva e lajmeve
                   

VIZITË STUDIMORE QENDRËS PËR TRAJNIME BAZË TË POLICISË

26. tetor 2012.

Ministria e Punëve të Brendshme shpall rregullisht konkurse për regjistrimin e kandidatëve të rinj në Qendrën për Trajnime Bazë të Policisë në Sremska Kamenicë.

Formulari për pjesëmarrje në vizitën studimore në Qendrën për Trajnime Bazë të Policisë