Arkiva e lajmeve
                   

VIDEO RELEJ QENDRËS COVID-19

25. mars 2020.

Organizata Qytetare e të Shurdhërve në Beograd, në bashkëpunim me Unionin e të Shurdhërve në tërë Serbinë, bëri të mundur që të gjithë personat e shurdhër dhe me vështirësi që dëgjojnë në të gjithë Serbinë, të qasen në Qendrën e Transmisionit Video COVID-19 (VRC COVID-19) për 24 orë në ditë.

COVID-19 Center Relay Center synon të përmirësojë pozicionin e të shurdhërve dhe të të dëgjuarit në Serbi duke hequr pengesat në komunikim, duke ofruar shërbime falas të përkthimit 24 orë në ditë, çdo ditë pune, dhe të shtunave dhe të dielave përmes lidhjes video për të mundësuar të shurdhërit dhe të degjuarit. dhe qasje të arritshme për të gjitha informacionet dhe masat e mbështetjes dhe ndihmës që u ofrohen popullatave të tjera gjatë emergjencave.

Personat e shurdhër duhet të kenë një nga aplikacionet e mëposhtëm të instaluar në telefonat e tyre celular, tableta, kompjuterë, në mënyrë që të përdorin shërbimet VRC: Viber, IMO, ËhatsApp, faqja e Shërbimeve të Përkthimit në Facebook dhe llogarinë Skype "Serviszjbeograd".

Shërbimet e përkthimit janë në dispozicion si më poshtë:

• 07: 00-15: 00 h - duke përdorur Viber, IMO, ËhatsApp (numri i telefonit: 063/8579106), faqja FB "Shërbime të Përkthimit" dhe përmes Skype "Serviszjbeograd"

• 15: 00-07: 00 h - përmes faqes FB "Shërbime të Përkthimit" dhe përmes Skype "Serviszjbeograd".

Burimi: covid19.rs Trupi Koordinues