Arkiva e lajmeve
                   

USAID NË RRETHIN E PCINJËS!

9. qershor 2011.

Vranjë – Në Vranjë është nënshkruar memorandum  mirëkuptimi dhe bashkpunimi ndërmjet katër komunave  të Rrethit të Pçinjës dhe USAID-it. Nënshkruesit janë kryetarë të komunave të Bujanocit, Preshevës , Vlladiçin Hanit dhe kryetarit të Vranjës. Fjala është për programin e ri të zhvillimit lokal me të cilin do të finansohen punët që do të përfshijnë edhe sektorin civil, lokal dhe privat.