Arkiva e lajmeve
                   

TRYEZË E RRUBULLAKËT MBI QASJEN E INFORMATAVE ME RËNDËSI PUBLIKE

26. tetor 2022.

Bujanoc - Beograd - Në Bujanoc është mbajtur tryezë e rrumbullakët me titull e drejta për qasje në informata me rëndësi publike dhe mbrojtja e të dhënave personale.

Përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale dhe mediave nga rrethi i Pçinjës dhe Jabllanicës mundën të njihen me dispozitat themelore të Ligjit për qasje të lirë në informata me rëndësi publike, të drejtat dhe detyrimet e autoriteteve, qasaja e personave të autorizuar sipas kërkesave. , rolin dhe detyrimet e personave për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe marrëdhënien ndërmjet të drejtës për akses në informacione me rëndësi publike dhe mbrojtjes së të dhënave personale.

Mbi rëndësinë e këtyre mekanizmave u diskutua nga Slavoljupka Pavloviq, ud. ndihmës sekretari i përgjithshëm, Milan Tomanoviq, person i autorizuar për mbrojtjen e të dhënave personale dhe Marko Millosheviq, shef i departamentit për edukim.

Ngjarja u organizua në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Serbi, Shërbimin e Trupit Koordinues për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjë, Konferencën e përhershme të qyteteve dhe komunave dhe Komisionerin për informacion me rëndësi publike dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Në emër të Shërbimit të Trupit Koordinues për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, në organizimin e manifestimit ka kontribuar ushtruesja e detyrës ndihmësdrejtoreshë e Shërbimit, Tamara Millosheviq - Gërbiq. Ajo mori pjesë në punimet e tryezës së rrumbullakët dhe falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe foli për rëndësinë e kësaj teme për mbarë shoqërinë.

Burimi: Trupi koordinus