Arkiva e lajmeve
                   

TRUPI KOORDINUES SOT SHËNON 14 VJETORIN E THEMELIMIT

16. dhjetor 2014.

Trupi Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë është formuar më 16 dhjetor të vitit 2000, në seancën e përbashkët të Qeverisë së RF Jugosllavisë dhe Qeverisë së Përkohshme të Serbisë, e cila është mbajtur në Bujanoc.

Për kryetar të Trupit Koordinues është zgjedhur Nebojsha Çoviq, nënkryetar i atëhershëm i Qeverisë së Serbisë, i cili në atë detyrë ka qëndruar deri në mesin e vitit 2005. Kryetari i tanishëm i Trupit Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë është Zoran Stankoviq, i cili në këtë funksion është nga 2 nëntori i vitit 2012. 

Në 14 vitet e kaluara në ndërtimin e paqës, sigurisë, tolerancës dhe menyrës kualitative të jetës në jugun e Serbisë, veçanërisht në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, nga buxheti i Republikës së Serbisë, përmes Trupit Koordinues, janë investuar rreth 6,5 miliardë dinarë. Në këtë fushë për katërmbëdhjetë vjet janë të pranishëm edhe shumë donator dhe organizata ndërkombëtare, të cilat kanë investuar mjete të konsiderushme në këto tri komuna.

Trupi Koordinues punon në të gjitha sferat dhe në shumë projekte. Disa nga projektët të cilët Trupi Koordinues me sukses i ka realizuar, duke përfshirë dhënien e bursave për nxënësit e shkollave të mesme dhe për studentë nga këto tri komuna, dhënien e mjeteve të pakthyeshme ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, organizimin e shkollës së gjuhës serbe për të rinjët shqiptar nga komuna e Preshevës dhe Bujanocit, hapjen e paraleles së Fakultetit Ekonomik të Suboticës në Bujanoc dhe sigurimin e mjeteve për ndërtimin e ndërtesës së kësaj paraleleje, si dhe hapjen e paraleles së Fakultetit Ekonomik dhe Juridik të Universitetit të Nishit në Medvegjë, ndërtimin e maternitetit në Preshevë, pagesën e dëmeve nga përmbytjet e ndodhura në këto tri komuna dhe shumëçka tjetër.

Trupi Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë do të vazhdojë edhe mëtej që në mënyrë aktive të zbatoj politikën e Qeverisë së Republikës së Serbisë, duke zbatuar në mënyrë apsolute Kushtetutën dhe në përputhje me ligjet, ndërsa duke marrë parasysh konventat ndërkombëtare. Përkushtimi i Trupit Koordinues është që përmes bisedimeve dhe zgjidhjen e gjitha çështjeve përmes institucioneve kompetente shtetërore të tregoj synimin që në këtë pjesë të Serbisë të merret në atë mënyrë me të cilën do të përmirësohen kushtet e jetesës dhe punës së banorëve lokal. 

Burimi: Trupi Koordinues