Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIMET FALAS TË MINISTRISË SË RINISË DHE SPORTIT

10. janar 2019.

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë - Në kuadër të projektit "Punësimi predikativ i të rinjve" i financuar nga Ministria e Rinisë dhe Sportit, Qendra për Trajnim Biznesi ka shpallur thirrje për trajnim për përkrahje dhe ndihmë për të rinjtë në punësim.

Programet synojnë të rinjtë e papunë të të gjitha profesioneve dhe profileve, studentë të vitit të fundit të studimeve themelore dhe master akademike dhe apsolventëve. Qendra për Trajnime Biznesi ju inkurajon për të marrë iniciativën dhe për të krijuar të ardhmen tuaj!

Trajnimi do të mbahet nga 21 janari deri më 8 shkurt 2019 dhe është falas për të gjithë kandidatët.

Është planifikuar se 22 pjesëmarrës në javën e parë të programit të fitojnë aftësi të tilla si komunikimi, prezantimi, etikën e biznesit, negociatave, dhe të ngjashme, ndërsa javën e dytë dhe të tretë e aplikimit janë planifikuar aftësi dhe njohuri të fituara, me përfshirjen e përfaqësuesve të kompanive dhe zgjidhjen e rasteve studime dhe bisedime me HR dhe simulimi i intervistave për punë.

Konkursi është i hapur deri më 16 janar 2019, ndërsa paraqitjet kryhen në uebfaqen http://ëëë.poslovnitrening.rs/

Burimi: Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Trupi Koordinues