Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIM PËR PUNË ME TË RINJTË

20. nëntor 2013.

Bujanoc – Njëzet trener nga jugu i Sërbisë dhe Sanxhaku kanë marrë pjesë në pjesën e dytë të trajnimit për punë me të rinjtë në bashkësi multietnike.

Në trajnim të cilin e ka organizuar Inicijativa Qytetare në Bujanoc, pjesmarrësit nëpërmjet puntorisë, ushtrimeve dhe seminareve do të mësojnë njohuri për prezentim për përgatitje dhe udhëheqje të trajnimeve.

Puna me të rinjë kërkon vazhdimisht trajnim dhe përshtatshmëri me teknikën e komunikimit dhe arsimimit. Për atë me rëndësi që trajnerët pa marrë parasysh në atë se sa janë me përvojë në këtë punë, vazhdimishtë mësojnë dhe gjithmonë janë gati për sfida të reja, është theksuar në trajnimin dyditorë. 

Në bazë të Programit të trajnimit shumëmujorë, të cilën Inicciativa qytetare e ka organizuar, pjesmarrësit kanë rastin të mësojnë se si funskionon bashksia lokale, çfarë edukimi, ushtrime dhe puntori mundë të japin rezultate më të mira në punë me të rinjtë dhe motivin që të jenë aktiv dhe të freskët.

Trajnimi i cili u mbajtë në Bujanoc eshtë pjesa e dytë e trajnimit e cila në tetor të vitit 2013 ka filluar me temën të drejtat e njeriut, diskriminimi dhe konfliktet etnike.

Tani trajnerët kanë punuarë për këtë si me i mendu trajnimet, si me i udhëheqë trajnimet dhe si me i prezentu të rinjve tema të ndryshme nga fusha të ndryshme.

Pjesa e tretë e trajnimit do të jetë në dhjetorë të vitit 2013  kurse pjesmarrësit më të suksesshëm në këtë program do të jenë të angazhuar ose do të kenë mundësin të arrijnë praktikën dhe më tej të trajnohen nëpërmjet programit të YouthBuild të cilën Iniciativa qytetare e miraton në Sërbin jugore dhe në Sanxhakë.

 Programi për trajnim për trajnerat nga jugu i Sërbisë dhe Sanxhaku, Iniciativa qytetare organizon me mbështetjen e agjencionit Amerikan për zhvillim ndërkombëtarë (USAID), Organizata europjane për siguri dhe bashkpunim (OSBE) dhe fondacioni i Karitasit Lluksemburg.

Burimi: Jugpres dhe Trupi Koordinues