Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIM DERI TE PUNA NË FIRMA PRIVATE

24. tetor 2013.

Vrajë – „Të rinjtë shumë rrallë vendosin të punojnë në ndërrmarje private  dhe janë më të prirë për punsim në sektorin publik. Qëllimi jonë është që nga dora e parë të kenë interes pune në sektorin privat“, ka theksuar drejtori i projektit USAID-it  për zhvillim lokal Hauard Okman në prezentimin e trajnimit për të rinjtë në sektorin privat në Vrajë.

„E dijm që në tregun e punës ekziston mospërpuethshmëri profesionale e profilit me kërkesat e firmave private. Ky është rasti që sektori privat  t’i trajnoj njerzit e rinjë dhe kështu të i plotësojnë kërkesat e veta“, ka thënë Okman.

Trajnimi i të rinjëve është pjesë e USAID-it të i ndihmojë zhvillimit ekonomik në jugë të Sërbisë. Të rinjve i ofrohet mundësi që të trajnohen për punsim të shpejtë, ndërrmarjet private të vijnë deri tek kualifikimi i fuqis punëtore kurse vetqeverisjet lokale me hapjen e vendeve të reja të punës të ulin papunësinë në rrethin e vetë. Programi do të zbatohet në Vranjë, Vladiçki Han, Bujanoc dhe Preshevë dhe do të jetë i mbështetje për forcimin e klasës puntore nëpërmjet bashkëpunimeve ndërkomunale.

Burimi: Kontrollomi ekonomik dhe Trupi koordinues