Arkiva e lajmeve
                   

TRAJINIM PËR SALDUES NË SHKOLLËN TEKNIKE “RADE METALAC”

20. gusht 2018.

Medvegjë - Projekti i Bashkëpunimit për Zhvillimin Gjerman "Inkurajimi i punësimit të të rinjve", i zbatuar nga organizata gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ, në partneritet me qytetin e Leskocit dhe Shkollën Teknike "Rade Metalac", organizon trajnimin e saldimit dhe fton të gjithë të rinjtë e papunë nga territori i Rrethit të Jabllanicës të aplikojnë.

Trajnimi falas i cili zgjat 30 ditë, do të mbahet për 16 të rinj të papunë në shkollën teknike "Rade Metalac" në Leskoc. Ajo do të realizohet në dy grupe. Grupi i parë i trajnimit fillon më 20 shtator dhe i dyti është më 11 nëntor.

Palët e interesuara mund të aplikojnë në konkurs nga territori i Rrethit të Jablanicës nga mosha 18 deri 35 vjeçare deri më 31 gusht të këtij viti. Formulari i aplikimit është në dispozicion në ëëë.odskoledoposla.org. Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen me SMS për datën dhe kohën e intervistës.

Detajet e trajnimit dhe regjistrimit janë në dispozicion në faqet e mëposhtme: http://odskoledoposla.org/obuka-za-zavarivace-u-tehnickoj-skoli-rade-metalac-u-leskovcun  Për më shumë pyetje është hapur adresa: ivana.simonovic@giz.de  dhe nevenaa91@gmail.com .

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordinues