Arkiva e lajmeve
                   

TONÇEV: KOMUNAT E PAZHVILLUARA TË APLIKOJNË PËR NDIHMË

31. mars 2021.

Preshevë, Bujanoc, Medvegjë –Kabineti i Ministrit përgjegjës për zhvillimin e komunave të pazhvilluara, Novica Tonçev ,  ka shpallur thirrje publike  për një program për të mbështetur zhvillimin e komunave të pazhvilluara.

"Përfaqësuesit e kabinetit tim dhe unë kemi punuar shumë për këtë në mënyrë që të zbatojmë gjithçka në kohën më të shkurtër të mundshme," tha Tonçev.

Siç tha ai, Programi i Mbështetjes për Përmirësimin e Zhvillimit të Komunave të pazhvilluara është një nga qëllimet themelore të Qeverisë së Republikës së Serbisë në mënyrë që të inkurajojë zhvillimin lokal dhe rajonal në të gjithë territorin e Serbisë përmes mbështetjes sistematike dhe të mundësojë zhvillim më të shpejtë të komuna të pazhvilluara.

"Unë do t'u bëja thirrje komunave nga grupi i katërt i nivelit të zhvillimit të aplikojnë për projektet e tyre në mënyrë që të marrin mbështetjen financiare që u nevojitet për realizimin e shpejtë dhe efikas të projekteve të reja dhe përfundimin e disa planeve dhe përpjekjeve të vjetra." Zyra ime është në dispozicion të tyre për çdo lloj ndihme dhe mbështetje kur aplikoni. Prioriteti është një jetë më e mirë për të gjithë qytetarët dhe motivimi i të rinjve që të vazhdojnë të jetojnë dhe punojnë në vendin ku kanë lindur, dhe ky është saktësisht hapi fillestar drejt arritjes së këtij qëllimi, "tha Tonçev.

Programet synojnë " ngritja e kapaciteteve në fushën e dokumentacionit teknik të projektit, dokumentacionin e planifikimit,ndërtimin dhe rindërtimin e objekteve të infrastrukturës me rëndësi për komunat e pazhvilluara dhe pajisjen e objekteve në pronësi të njësive të vetëqeverisjes lokale".

Fondet në vlerë prej 70 milion dinarë janë planifikuar për Programin 1, dhe 249.8 milion për Programin 2.

Afati i aplikimit është njëzet ditë nga shpallja e konkursit, dhe afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit është 15. Prill.

Burimi: Bujanovaçke dhe Trupi Koordinues