Arkiva e lajmeve
                   

TEKSTET PËR FËMIJET ME NEVOJA SOCIALE

6. shtator 2012.

Trupi koordinues për OJQ forumi rinor për edukimin e romëve (ОFER)  nga Bujanovci në konkursin për projektin e bashkimit të qytetarëve ndanë mjete prej 510.000,00 dinarë për projektin ''Tekstet falas për fëmijet me nevoja sociale''.Mjetet janë hargjuar për blerjen e teksteve per fëmijët e klasave të pesta ,gjashta,shtata dhe teta te shkollës fillore ''Branko Radiqeviq'',me të cilat u është mundesuar shkollimi i barabartë me moshatarët e tyre.

Përfaqësuesit e organizatës OFER dhe ata të Trupit Koordinues te marten më 4 .shtator  kanë shperndarë tekste komplete fëmijeve të klasës së pestë dhe tetë,ndërsa atyre të klasave te gjashta dhe të shtata teskten u janë shperndarë një ditë më vonë.Gjatë ndarjes se teksteve mori pjesë edhe drejtori i shkollës Voja Mikiq.