Arkiva e lajmeve
                   

TECHSOUP BALKANS MBAN PROGRAMIN E DONACIONIT TË SOFTVERAVE PËR ORGANIZAT JOQEVERITARE

28. tetor 2015.

Techsoup Balkans ka shpallur programin e donacionit të softverave për organizatat joqeveritre, prej donatorit Mickrosoft, Symantec, Bit Defender dhe Google. Programi e udhëheq Fondacioni Mozaiku nga Sarajeva në bashkëpunim me Techsoup Global, partner për Serbi është fondacioni Trag.

Në program të fondacionit softverit mund të paraqiten organizatat e regjistruara në Serbi dhe rajon.

Të gjitha organizatat në rajon të cilat e mbulon Techsoup Balkans (Shqipëri, Bosnë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Kroaci, Kosovë, Maqedoni dhe Serbi) mund të aplikojnë në program, të cilat aktivitetet e tyre janë të përkrahura nga ana e partnerëve të donatorëve, të qasen në serverin në dispozicion.

Vëretje: Organizatat të cilave kërkesat do t’i miratohen janë të obliguara të paguajn shpenzimet administrative me vlerë prej 4-8% e çmimit tregtar të prodhimeve të zgjedhura.

Procedura e paraqitjes:

1. Përfaqësuesit e organizatave mund të regjistrohen në ëëë.techsoupbalkans.оrg , ku sëpari krijojnë profiling e vet, ndërsa pas saj mbushin aplikacionin elektronik për organizatën e vet;

2. Me aplikacion është e detyrueshme që t’i bashkangjiten edhe dokumentet në vazhdim: regjistrimi, PIB-i dhe statute i organizatës apo ndonjë dokument tjerët i cili i vërteton aktivitetet tuaja.

Gjitha pyetjet tjera apo informacionet shtesë mund të drejtoheni në këtë adresë:

info@techsoupbalkans.org
https://www.techsoupbalkans.org/bcs

https://www.facebook.com/TechsoupBalkans 

Burimi: Resurs Qendra dhe Trupi Koordinues