Arkiva e lajmeve
                   

“TAKE YOUR CHANCE” –PREZENTIMI I PRAKTIKËS NË DIASPORË

24. dhjetor 2015.

A jeni gati për ardhmërinë tuaj?

Organizata studentore AIESEC të fton që të përdorësh mundësinë dhe të vizitojsh prezentimin e praktikës në diasporë.

51% të rinjëve në Serbi janë të papunësuar. 34% të rinjëve në Serbi nuk janë të kënaqur me arsimin e arritur në fakultet. Më shumë se 30% të studentëve mendojnë që për tregun e punës kanë përgaditur përvojë të cilën e kanë arritur jashtë shkollimit.

A të tregojnë këto përqindje se sa është e rëndësishme që të mos qasesh në mundësitë të cilat t`i ofrojnë?

Take your chance – prezentimi i praktikës në diasporë do të mbahet të enjtën, 24 dhjetor 2015, në Fakultetin Ekonomik në Beograd, në ora 20. Nëse dëshiron që ta siguroni vendin tuaj në këtë ngjarje, plotësoni formularin: http://bit.ly/TakeYourChance_prijava

Global Talent është program i praktikës profesionale e cila mundëson që të përgaditësh njohuritë teorike të arritura gjatë studimit në tregun ndërkombëtar, duke marrë përvoj relevante profesionale në rrethin internacional, i cili më vonë do të diferencoj në tregun e punës. Në praktikën Global Talent ke mundësi që të përvetësosh gjuhën e huaj, të marrësh këshilla për punë në diasporë dhe të përjetosh jetën individuale në mjedisin dhe kulturën tjetër.

Praktikat në kuadër të këtij program realizohen në kompanitë në diasporë. Përvojat e tua mund t`i gjeni në fushat e marketingut, mardhënie me publikun, edukim, IT dhe fusha tjera.

Në manifestimin Take your chance do të flasin studentët të cilët më herët janë kthyer nga praktika Global Talent, përfaqësuesit e kompanive në Serbi dhe anëtarët e AIESEC-it të cilët paraqesin mbështetje për studentët në procesin e tejkalimit dhe realizimit të praktikës, dhe kështu kjo është një mundësi e përkryer që të mësoni gjithçka çka të intereson rreth praktikës Global Talent.

AIESEC është rrjet global i studentëve i cili zhvillon potencialet e lidereve të rinjëve dhe ndikon pozitivisht në shoqëri. Me pjesëmarrjen e më shumë se 120 vendeve nga bota, AIESEC paraqet organizatën më të madhe të udhëhequr nga ana e studentëve. Me programet e veta të praktikës internacionale dhe organizimin e projekteve edukative dhe shoqërore, AIESEC ofron të rinjëve mundësinë individuale për zhvillim personal dhe profesional. Për më shumë informata vizitoni http://aiesec.rs/ i https://www.facebook.com/AIESECserbia.

Burimi: AISEC dhe Trupi Koordinues