Arkiva e lajmeve
                   

TABLETI PËR IZABELIN

23. dhjetor 2015.

Bujanoc – Të hënën në Media Qendrën e Nishit është mbajtur ceremonia me rastin e përfundimit të projektit “Mediat lokale për të drejtat e romëve”, i cili në ditët e fundit e ka realizuar Asociacioni i Mediave Lokale dhe të Pavarura “Lokal Press”, përmes ndihmës financiare të donatorit “Civil Right Defenders”.

Me këtë rast bashkëpuntorëve të rinj të angazhuar në projekt iu janë dorëzuar çmimet – tabletat – ndërsa në mesin e fituesve është edhe vajza nga Bujanoci, Izabela Rashitoviq, nxënëse e shkollës profesionale “Sveti Sava”.

„Shumë jam e gëzuar përshkak të çmimit, mirëpo përshkak kësaj kam zotëruar hapat e parë në gazetari. Kisha dashur që përsëri të jem pjesë e këtyre projekteve”, ka thënë Izabela.

Në projekt, qëllimi i të cilit ka qenë që përmes mediave lokale të përmirësohet informimi i romëve rreth mënyrave të ofrimit të ndihmës falas juridike të cilën e ofrojn organizatat e shoqërisë civile, mirëpo edhe popullsia jo-rome, mbi problemet të cilat romët kanë në mjediset lokale, kanë marrë pjesë shtatë redaksione anëtare të “Lokal Presit”.

Gazetarët e “Vranjskih”, “Juzhnih Vesti” dhe “Roma World”-it nga Nishi, “Novih knjazhevaçkih novina” nga Knjazhevci, “Lozniçkih Novosti” nga Lozinca, TV “Forumit” dhe “Polimla” nga Prijepola, në të njejtën kohë kanë trajnuar të rinjët e zgjedhur bashkëpuntorë të nacionalitetit rom me enigmat e zanatit të gazetarisë.

Ceremonia në Nish ka qenë mundësi që bashkëpuntorët të shpërblehen për angazhimin një vjeçar.

“Idea origjinale ka qenë që t`i shpërblejmë autorët e dy punimeve më të mira, mirëpo kemi kuptuar se të gjithë bashkëpuntorët e rinj meritojnë çmimet për mundin të cilin e kanë dhënë. Duke menduar se me këtë do të jet stimuj për punën në vazhdim, kemi siguruar çmime për të gjithë”, ka thënë Snezhana Millosheviq, sekretare gjenerale e “Lokal Press”-it.

Të pranishmit në këtë ceremony kanë pasur mundësinë që të shikojnë filmin i cili është bërë në kuadër të projektit të organizatës Praxis, CUPS, Rrjetit Chris, Ligës Rome dhe Qendrës Kulturore Rome, të dedikuar për bashkësinë rome. Punën e tyre e kanë përcjelluar edhe promovuar gazetarët të angazhuar gjatë projektit, njëkohësisht duke tërhequr vëmendjen pushtetit lokal në nevojën e angazhimit të thellë për zgjidhjen e problemeve të romëve.

Shoqëria Iniciativa për Bashkëpunim dhe Zhvillim (ICD), është organizat jo profitabile sociale dhe ekonomike për përfshirjen e kategorive të vogla të privilegjuara dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. IDC punon me grupet e prekura të cilat kryesisht jetojnë nën pragun e varfërisë dhe sëbashku me ta tentojnë që bëhet sa më i madh numri shkallës së përfaqësisë në shoqëri.

Burimi: Bujanovaçke dhe Trupi Koordinues