Arkiva e lajmeve
                   

SPORTISTËT NGA MEDVEGJA KANË NËNSHKRUAR KONTRATA ME VETQEVERISJEN LOKALE, NGA BUXHETI 15 MILION DINARË

30. mars 2021.

Medvegjë - Në Sallën e Kuvendit të Komunës së Medvegjës, u nënshkruan marrëveshje për zbatimin e programeve për financimin dhe mbështetjen e aktiviteteve në fushën e sportit në territorin e komunës së Medvegjës, ndërsa me Vendim mbi Buxhetin për këtë qëllim u ndanë fonde në vlerë prej 15,000,000 dinarë.

Në vitin 2021, komuna e Medvegjës do të financojë klubet dhe shoqatat e mëposhtme sportive:

1. Federata Sportive e Komunës së Medvegjës nga Medvegja,

2. Klubi i basketbollit "Jablanica" nga Medvegja,

3. Klubi i futbollit "Jablanica" nga Medvegja,

4. Shoqata e Volejbollit "Jablanica" nga Medvegja,

5. Klubi i karatesë "Jablanica" nga Medvegja,

6. Shoqata e Aikidos "Jablanica" nga Medvegja

7. Klubi i shahut "Gornja Jablanica" nga Medvegja,

8. Shoqata sportive "Stili i lirë" nga Medvedja.

"Përkundër situatës së keqe që na ka ndjekur që nga viti i kaluar dhe buxhetit të zvogëluar, komuna e Medvegjës ka ndarë 15 milion dinarë për sport edhe këtë vit, sepse është treguar se çdo dinar i investuar në rininë dhe sportin tonë paguan shumë herë. Të rinjtë na kthejnë me sukseset e tyre dhe prezantojnë komunën tonë në mënyrën më të mirë. Dëshira jonë, si vetëqeverisje lokale, është të mbajmë të rinjtë në Medvegjë, të vazhdojnë të zhvillohen përmes sporteve, dhe ne, si vetëqeverisje lokale, duhet t'i mbështesim ata në këtë", tha kryetari i komunës së Medvegjës, Nebojsha Arsic, gjatë nënshkrimit të kontratës me klube dhe shoqata.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi Koordinues