Arkiva e lajmeve
                   

SI NXËNËSIT KALOJN OQEANIN E PARAGJYKIMEVE

27. dhjetor 2011.

Nxënësit e shkollave të mesme të Shabacit, Lloznicës, Valevës, Preshevës dhe Bujanocit do të qëndrojn në Amerik, ndërsa më von edhe nxënësit nga Amerika do të vijn në  Sërbi.

Gjura Jevtiq, gjimnaziste nga Valeva, vitin e kaluar ka qëndruar 4 jav në Amerikë, ndërsa më pastaj Ebi Kern, gjashtëmbëdhjet vjeqarja nga Kensasi , ka arritur në Sërbi.

Gjura dhe Ebi kan qen pjes e programit të par për lider të rinjë nga Europa qëndrore të cilën e finanson zyrja për arsim dhe kultur e Stejt departamentit, në suaza të të së cilës edhe këtë vit më shum se 60  të rinjë nga Sërbia, Sllovenia, Hungaria, dhe Sllovakia do të qëndrojn në Amerik.

“ Përgjat qëndrimit në SHBA, edhe më tej, kur nxënësit nga Amerika kan ardhur në Sërbi, jan thyer paragjikimet  e shumta të cilët i kemi pasur ndaj njëri tjetrit, e më së shumti paragjzkimet që i kemi pasur ndaj shqiptarve, sepse ne grup kishim edhe nxënës nga Presheva dhe Bujanoci”, deklaroi Gjura Jevtiq nga gjimnazi i valevës.

Jasmina Llazoviq, koordinatore e projektit nga Iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut, shpjegon që pjesmarrsit të cilët i përmbushin kushtet mun të lajmrohen në apply@yihr.org deri më 13 janar.

“Programin organizon Iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut, me ndihmën e ambasadës Amerikës në Sërbi dhe qendrës ndërkombtare “Meridian” nga Amerika.Pjesmarrsit duhet të jen nxënës të klasës së dyt ose të tret të shkollës së mesme, në mënyr që me kthimin e tyre mund të implementojn programin e këtij projekti në Sërbi, projekt ky që bëhet në Amerik.Do të thot, nuk është qëllim jon të shkojn nxënësit më të mir, por ataqë kan ide dhe dituri rrethzgjidhjeve te problemeve në vendet ku ata jetojn”, deklaroi Jasmina.Të drejt kan pjesmarrsit nga qendrat jouniverzitare siq është Shabaci, Lloznica, Valeva,Presheva dhe Bujanoci.

“Prej pjesmarrsve presim që të ken dëshir dhe vullnet të bëjnë ndryshime në të mir në vendet ku jetojn dhe inspirojn të rinjët tjer të bëjnë të njejtën, të jen të interesuar rreth politikës ndërkombtare,të ken dëshir të njoftojn njerëz të rinj dhe të shkëmbejn diturit dhe eksperiencat me të rinjët e kulturave tjera. Ata do të vizitojn Vashingtonin, Cikagon, e poashtu edhe një nga qytetet e Karolinës veriut, dhe Vermontit.Pas kësaj, 16 të rinj nga SHBA-të në gusht do të qëndrojn në Sërbi dhe Hungari, ndërsa program do të përfundoj me seminarin në Beograd për pjesmarrsit e të gjitha vendeve”, shtoi Llazoviq.