Arkiva e lajmeve
                   

SI MUNDEN KOMUNAT TË TËRHEQIN DONATORË?

10. qershor 2013.

Projekti “Çertifikata komunës për lirimin e favorshëm për biznes në Evropën juglindore”është shumë e rëndësishme tërheqja e donatorve por edhe për përmisimin e punës në qeverisje lokale, kanë thënë pjesmarrësit ku prezentojnë 18 komuna, qytetet nga Sërbia, BiH, Maqedonia dhe Kroacia.

Serbia është në procesin e ri-çertifikimin e komunave të cilat më parë ishin të çertifikuara vetëm në nivel kombëtar, këto përfshijnë komunën e Bujanocit, Stara Pazovës, Rumën, Pirotin dhe Ingjijën.

Shefi i Zhvillimit Ekonomik Lokal ne Bujanoc, Fazila Azemoviq, tha se 50 për qind e Bujanocit është  zonën industriale e mbushur, por ato janë më së shumti salla bosh, por ka  potencial të madh për zhvillimin e komunës sepse është edhe në fushën e ujit mineral,është e mundur se ka 30 burime të ujit të tillë.

Çertifikatat e projektit rajonal të mjedisit të favorshëm për biznes është lansuar në vitin 2011, i kryer në traditën me shembuj të mirë të çertifikimit në Serbi, e cila është praktikuar që nga viti 2007..

Ajo u krijua me 12 kritere, në të cilat ka më shumë se 80 nën-kritere, dhe nevoja është që ti përmbush 75 për qind prej tyre për të qenë komuna e çertifikuar.

Projektin e organizon  Aleanca Kombëtare për Zhvillim Ekonomik Lokal (AKZHEL) Fondi i Hapur Rajonal dhe modernizimi i shërbimit komunal Bashkimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), me 12 qershor, në një konferencë në Zagreb, do të jetë i njohur cilja i ka plotësuar kushtet për çertifikim.

Burim: Tanjug