Arkiva e lajmeve
                   

SHQIPËTARËT KËRKOJNË MATERNITET

24. tetor 2013.

Duke pasur parasysh që Presheva të fitoje maternitet,në fund të këtij muaji,do të fillojë zgjidhja e problemit te shqipëtarëve në jug të Serbisë,të përfshira në raportin e përbërë nga shtatë pikat e qeverisë së Serbisë.

Në raundin e parë janë pyetjet e çeshtjeve të shebëndetit dhe rendit social,dhe zgjidhja konkrete priten pas vizitës së ministreshes së shëndetësisë Slavica Gjukiq Dejanoviq.Këtë e konfirmoi të enjten Zoran Stankoviq ,kryetarë i Trupit koordinues për komunën e Preshevës,Bujanocit dhe Medvegjës.Ai vë në dukje qe të gjitha problemet e kujdesit shëndetësorë,por edhe  të fushave të tjera do të trajtohen në bazë të Kushtetutës,ligjit dhe konventës ndërkombëtare.Në rend të ditës do të jetë shqyrtimii i mundësisë që Presheva të ketë një maternitet,dhe që në këtë qytet të bartet një pjesë e institutit farmaceutik baza e të cilit është në Vranjë.Ndër pikat e raportit është edhe kërkesa që në Preshevë të themelohet spital, si dhe institucione për kujdesjen e personave me aftësi të kufizuara. Stankoviqi në vecanti theksoi se ceshtjet e kujdesit shendetësorë do të shqyrtohen në raundin e parë të bisedimeve për kërkesat e shqiptarëve. Lista e kërkesave është raport rreptësisht i kufizuar qeveritarë, dhe shtrirja e tij në lidhje me tema tjera nuk do të jetë e mundur.Pas raundit të parë të pyetjeve në rradhe vijnë edhe pikat tjera, të cilat përfshijnë pjesmarrjen dhe integrimin e shqipëtarëve në institucionet shtetërore, rimëkëmbja ekonomike, decentralizimi në drejtësi dhe arsimimi.

Vëmendje e veçantë do ti kushtohet zgjidhjes së problemit afatgjatë në lidhje me përdorimin e flamurit dhe simboleve tjera te pakicës shqipëtare. Kjo pyetje gjithmonë shkakton tensionim të situatës  në jug të vendit, vecanërisht në festën kombëtare shqiptare Dita e flamurit. Në thelbin e saj ështe fakti se shqipëtarët janë i vetmi minoritet në Serbi të cilit nuk kanë flamurin e tyre, por në vend të kësaj përdorin flamurin e shtetit fqinj. Thekësimi i simboleve te huaja në bazë të ligjeve tona nuk është i lejuar. Raporti i përbërë me shtatë pika, i cili është pika kyçe e fillimit të zgjidhjes së problemeve të pakicës shqipëtare, përfundoi në qershorë të këtij viti pas takimit të shqipëtarëve me kryeministrin Ivica Daqiq. Atëherë u arrit një marrëveshje që çështjet të zgjidhen në tri faza, dhe në rradhë të parë, ato të cilat zgjidhjet e tyre janë afat shkurtëra.

Në pritjen e zbatimit të raportit të Qeverisë ndaj kërkesave së Shqipëtarëve, kërkesat e tyre paraqiten edhe shoqëritë serbe nga Bujanoci. Ata kërkojnë regjistrimin urgjent në jug të Serbisë, dhe në bazë të rezultateve do të patrohet edhe lista zgjedore.

Burimi:Lajmet e mbrëmjes dhe Trupi Koordinues