Arkiva e lajmeve
                   

SHPALLJA PËR DHËNIEN ME QIRA DHE SHFRYTËZIMIN E TOKËS BUJQËSORE NË KOMUNËN E BUJANOCIT

20. shkurt 2023.

Bujanoc - Beograd - Kryetari i komunës ka marrë vendim për publikimin e shpalljes publike për dhënien me qira dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore në pronësi shtetërore.

Më shumë informacion mund të gjeni në https://bujanovac.rs/о-г-л-а-с-за-давање-у-закуп-и-на-коришћење/

Burimi: Komuna e Bujanocit, Shërbimi i Trupit Koordinues