Arkiva e lajmeve
                   

SHKOLLA E GJUHËS SERBE - REZULTATET DHE GRUPET

25. tetor 2013.

Rezultatet nga testet në kuatër të projektit Shkolla e gjuhës serbe mundeni ti merrni:

Për komunën e Preshevës këtu
Për komunën e Bujanocit këtu

Në komunën e Bujanocit orët do të mbahen në hapsirat e Fakultetiti ekonomik (te shtëpia e kulturës).
Në komunën e Preshevës orët do të mbahen në hapsirat e shkollës së mesme në shkollën Teknike.