Arkiva e lajmeve
                   

RYCO KA SHPALLUR FTESËN E KATËRT PUBLIKE PËR DORËZIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE (AFATI: 12 TETOR 2020)

5. tetor 2020.

Objektivi i përgjithshëm i kësaj thirrje për propozime të projekteve është të mbështesë shoqëriTë civile në Ballkanin Perëndimor në nxitjen e pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal të të rinjve gjatë pandemisë KOVID-19 duke u ofruar të rinjve mundësi që krijojnë hapësirë ​​për dialog, mësim të ndërsjellë dhe mirëkuptim më të madh midis Ballkanit Perëndimor. të kontribuojë në rritjen e kapacitetit të OShC-ve për të siguruar mundësi të konsiderueshme për të rinjtë në realitetin e ndryshuar të shkaktuar nga pandemia e KOVID-19.

Objektivat specifike:

1. Pajtimi, dialogu ndërkulturor dhe të mësuarit

2. Forcimi i ndikimit dhe avokimit

3. Forcimi i kapaciteteve të OShC-ve

Shuma minimale e fondeve është 15,000 EUR.

Shuma maksimale e fondeve është 30,000 EUR.

Afati i fundit për të aplikuar në konkurs është 12 tetor 2020.

Për më shumë informacione rreth kushteve në konkurs https://www.rycowb.org/?p=8420&fbclid=IwAR3WraTd66hvAeyt0TpQrqqappUZEZ7Uw-7MvwsavZp0POBjvf5qa0Oj6T8

Burimi: RYCO dhe Trupi Koordinues