Arkiva e lajmeve
                   

RIKONSTRUIMI I SHKOLLËS NË KONCUL

16. mars 2023.

Бујановац – Београд  – Реконструкција основне школе у Кончуљу за коју је буџетом Општине Бујановац издвојено 7,5 милиона динара, завршена је у потпуности.

Школа у Кончуљу је истурено одељење школе ОШ „Сами Фрашери“ у Лучану.

Bujanoc - Beograd - Rikonstruimi i shkollës fillore në Konçul, për të cilën janë ndarë 7.5 milionë dinarë nga buxheti i komunës së Bujanocit, ka përfunduar tërësisht.

Shkolla në Konçul është degë e shkollës fillore "Sami Frashëri" në Lucan.

Burimi: Bujanovacke, Shërbimi i Trupit koordinues