Arkiva e lajmeve
                   

RANG LISTA E SIPËRMARRËSVE TË CILËVE IU JANË MIRATUAR MJETET PËR VITIN 2016

7. nëntor 2016.

Konkursi për ndarjen e mjeteve për subvensionimin e subjekteve ekonomike në pronësi privat për vitin 2016, në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, është shpallur më 06.09.2016 në të përditshmen “Politika”, në ueb faqen e Shërbimit të Trupit Koordinues, komunën e Bujanocit dhe Medvegjës dhe zyrat për zhvillim ekonomik lokal në Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë. Afati për dorëzimin e paraqitjeve ka kaluar më 30.09.2016.

Komisioni i konkursit në përbërje nga: Jellena Marjanoviq, u.d e drejtoreshës së Shërbimit të Trupit Koordinues, kryetare e komisionit, Enis Salihi, përfaqësues i komunës së Bujanocit, anëtar i komisionit, Armend Aliu, përfaqësues i komunës së Preshevës, anëtar i komisionit, Dejan Simiq, përfaqësues i komunës së Medvegjës, anëtar i komisionit, Millan Rakiq, përfaqësues i Ministrisë së Ndërtimtarisë, Komunikacionit dhe Infrastrukturës, anëtar i komisionit, Branko Filipoviq, përfaqësues i Ministrisë së Minierave dhe Energjetikës, anëtar i komisionit, Millan Qupriq, përfaqësues i Ministrisë së Bujqësisë dhe Mbrotjes së Mjedisit Jetësor, anëtar i komisionit, Tihomir Rajiq, përfaqësues i Ministrisë së Ekonomiksë, anëtar i komisionit dhe Dragovan Milliqeviq, eskpert i pavarur i fushës ekonomike, i emëruar me Vendimin për formimin e komisionit për vlerësimin dhe selektimin e paraqitjeve për ndarjen e mjeteve për subvensionim të subjekteve ekonomike në pronësi private 100 nr 401-00-00021-39/2016-01 të datës 04.10.2016, është mbledhur më 12 dhe 13 tetor dhe ka kontrolluar të gjitha paraqitjet e arrituara.

Komisioni ka konstatuar se në konkurs kanë arritur 39 paraqitje, prej të cilave 24 i kanë plotësuar kushtet, ndërsa 15 paraqitje kanë rrefuzuar për arsyet të mospërmbushjeve të kushteve formale të konkursit.

Pas skadimit të afatit për ankesë, komisioni ka shqyrtuar 7 ankesa të cilat kanë arritur edhe në përptuhje me vendimin në bazë të cilit është miratuar financimi i paraqitjeve në vazhdin:

 

1) Komuna e Bujanocit

1. „MINOR COM“, fshati Bilaç pn, Bujanoc – 65 pikë – vlera e mjeteve të miratuara 2.679.950,00 dinarë;

2. DOO„CORNIZA“, Kosovska 107, Bujanoc – 64 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 2.994.600,00 dinarë;

3. „UNIKAT“ DOO, Kosovska 107, Bujanoc – 61 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 3.000.000,00 dinarë;

4. „TERMOPAN GLASS“ DOO, Ilaz Selimi 12, Bujanoc – 57 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 2.502.190,30 dinarë;

5. „NIKI COM“ , Zona Industriale pn, Bujanoc – 55 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 2.970.450,00 dinarë;

6. „VLLEZRIT OSMANI“ DOO, fshati Bilaç, Bujanoc – 53 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 2.945.752,00 dinarë;

7. „LABI COMERC“ DOO, Petra Drapshina 72, Bujanoc – 47 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 2.466.800,00 dinarë;

8. OD „MIS“, fshati Petka pn, Kllenik, Bujanoc – 45 pikë – 2.097.485,30 dinarë (vërejtje: për bartësin e paraqitjes OD „MIS“ nuk është propozuar vlera e kërkuar prej  2.940.000,00 dinarëve, por vlera e mbetur nga mjetet e dedikuara).

Vlera e përgjithshme për komunën e Bujanocit: 21.657.227,60 dinarë.

 

2) komuna e Preshevës

1. „NURA“ DOO, 15 Nëntori pn, Preshevë – 80 pikë – vlera e mjeteve të miratuara 2.950.000,00 dinarë;

2. PUP „FLUIDI“ DOO, fshati Zhunicë, Preshevë – 66 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 3.000.000,00 dinarë;

3. „SHERA“ DОО, fshati Raincë pn, Preshevë – 64 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 2.976.372,00 dinarë;

4. OD „MAJ COM“, Abdulla Kraashnica 17, Preshevë – 55 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 3.000.000,00 dinarë;

5. „KERAMIKA“ DOO, fshati Corroticë pn, Preshevë – 47 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 3.000.000,00 dinarë;

6. SZR „LIMANI COM“, fshati Raincë pn, Preshevë – 42 pikë - vlera e mjeteve të miratuara 1.817.180,40 dinarë.

Vlera e përgjithshme për komunën e Preshevës: 16.743.552,40 dinarë.

 

3) komuna e Medvegjës

1. „Metal Bole“, Retkocerit pn, fshati Retkocer, Medvegjë – 59 pikë – vlera e mjeteve të miratuara 1.599.220,00 dinarë;

Vlera e përgjithshme për komunën e Medvegjës: 1.599.220,00 dinarë.

 

Paraqitjet:

1. „CAKI BAU“ DOO, Tërnoc i Madh pn, Bujanoc – 39 pikë;

2. PR „EKOMED – MOKI“, Karagjorgje Petroviq 103, Bujanoc – 37 pikë;

3. DOO „ËHITE STAR“, Karagjorgje Petroviq 251, Bujanoc – 36 pikë;

4. SZR „MAHAGONI“, Tërnoc i Madh pn, Bujanoc – 31 pikë;

5. MUTR „NEDELKOVIQ“, Karagjorgje Petroviq 1, Bujanoc - 27 pikë.

6. „STONE – GURI 06“ DOO, 15 Nëntor pn, Preshevë – 40 pikë;

7. „GUMAL PRODUKT“ DOO, fshati Rahovicë pn, Preshevë – 39 pikë;

8. SSR „BURIMI ABB, fshati Zhunicë, Preshevë – 27 pikë;

9. SZR „SULJA SULEJMAN EMINI“, fshati Rahovicë pn, Preshevë – 26 pikë.

janë vlerëuar si të rregullta, por përshkak të numrit të pikëve nuk kanë arritur të fitojnë mjete në këtë konkurs.

 

Burimi: Trupi Koordinues