Arkiva e lajmeve
                   

PYETËSOR: SHKALLA E INTEGRITETIT SHOQËROR TË PAKICAVE KOMBËTARE NË SERBI

30. prill 2020.

Beograd - Instituti i Shkencave Sociale kryen hulumtime kushtuar integrimit dhe ushtrimit të të drejtave të pakicave kombëtare në Republikën e Serbisë. Hulumtimi është i bazuar në metodologji shkencore, të përgatitur gjatë dhe me kujdes, bazuar në vullnetarizimin dhe anonimitetin e të anketuarve dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Përveç vëzhgimit të pikëpamjeve të popullatës shumicë, pyetësorët e veçantë do të shqyrtojnë pikëpamjet e anëtarëve të pakicave kombëtare të përcaktuara. Pakicat kombëtare të cilët nuk janë përfshirë në këtë pyetësor janë gjithashtu të mirëpritur të plotësojnë pyetësorin nëse dëshirojnë.

Anketën mund ta plotësoni në linkun e më poshtëm:

https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/20202

Burimi: Instituti i Shkencave Natyrore dhe Trupi Koordinues