Arkiva e lajmeve
                   

PUNËTORIA E DYTË RAJONALE PËR PREZANTIMIN E PROGRAMIT TË BUXHETIT

30. tetor 2014.

Në Vranjë sot do të mbahet punëtoria e dytë rajonale me emër “Prezantimi i programit të buxhetit në nivelin lokal – përgaditja e buxhetit për vitin 2015”.

Në punëtorinë rajonale përpos përfaqësuesve të administratës lokale të Vranjës, do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e këtyre komunave: Leskoc, Bojnik, Leban, Medvegjë, Vllasotinc, Cërna Trav, Vlladiçin Han, Surdulicë, Bosilegrad, Tërgovishtë, Bujanoc, Preshevë, Vranjska Banjë, Prokuple, Bllacë, Kurshumli, Zhitoragj dhe Babushincë.

Në konferencë do të prezentohen modelet e dokumenteve të cilët i ka përpiluar Konferenca e përhershme e qyteteve dhe komunave, si dhe udhëzimet për përdorimin e tyre në procesin buxhetor. Përveç kësaj, do të prezentohen edhe formularët dhe udhëzimet për plotësimin e tyre nga ana e përdoruesve të buxhetit, si dhe marticat për përgaditjen e vendimit mbi buxhetin dhe udhëzimet për përgaditjen e draft vendimit mbi buxhetin për vitin 2015.

Organizatori i kësaj punëtorie është Konferenca e përhershme e qyteteve dhe komunave, ndërsa trajnimin në punëtori e përkrah programi i UE-së “Exchange 4” dhe projekti “Krijimi i metodologjisë inovative për menaxhimin e egzekutimit për qëllim të rritjes së përgjegjësisë të qeverisjeve lokale në Serbi”, të cilin e finansojnë ambasada e Britanisë së Madhe dhe Fondacioni për Shoqëri të Hapur.

Burimi: Konference e përhershme e qyteteve dhe komunave dhe Trupi Koordinues