Arkiva e lajmeve
                   

PROMOVIMI I TË DIPLOMUARVE NË FAKULTETIN EKONOMIK NË BUJANOC

14. tetor 2015.

Bujanoc – Dhjetë të diplomuarit e parë, prej gjithsej 26 të cilët kanë „arritur“ deri tek shkalla e fundit e studimit, të cilët saktësisht para katër viteve pas hapjes së Paraleles së Fakultetit Ekonomik të Suboticës në Bujanoc kanë regjistruar studimet, me sukses kanë mbrojtur punimet e tyre diplomike pranë komisionit të cilin e përbënte dekani i fakultetit prof.dr.Nenad Vunjak dhe prof.dr.Alleksandar Grubor.

Në mbrojtjen e punimeve diplomike përveç prindërve dhe të afërme të diplomuarve kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e mediave. Nder që para tyre të diplomoj e ka pas vajza nga Bujanoci, Elvina Lakna, e cila studimet i ka përfunduar me notën nëntë. Menjëherë pas saj, punimin me notën dhjetë e ka mbrojtur bashkëqytetarja saj Jellena Matiq Dabetiq. Dhe kështu me rradhë i diplomuari shqiptar, mbas tij ai serb, dhe kështu të gjithë punimet diplomike i kanë mbrojtur me notat 9 dhe 10.

Vunjak theksoi se është shumë i gëzuar se gjenerata e parë e studentëve të Paraleles së këtij fakulteti në Bujanoc ka treguar dituri të jashtëzakonshme.

Atyrëve, si dhe të gjithë të diplomuarve tjerë të cilët punimet diplomike do t`i mbrojn në ditët në vazhdim, diplomat do t`iu dorëzohen me rastin e hapjes zyrtare të objektit të sapo ndërtuar të Paraleles së Fakultetit Ekonomik të Suboticës në Bujanoc.

Burimi: Politika dhe Trupi Koordinues