Arkiva e lajmeve
                   

PROJEKTET PËR ZHVILLIM TË BARABARTË

31. janar 2023.

Medvegjë - Beograd - Ministria e Ndërtimit, Transportit dhe Infrastrukturës ka ndarë 1.4 miliardë dinarë për realizimin e projekteve në nëntë pushtete lokale, përfshirë Medvegjën.

Në Medvegjë do të punohet në projektin e Qendrës së Kulturës në Banjë të Sijarinës.

Burimi: BIZinfo, Shërbimi i Trupit Koordinues