Arkiva e lajmeve
                   

PROGRESI EUROPIAN: DONACIONI PËR ROMET E BUJANOCIT

29. shtator 2016.

Bujanoc – Unioni Europian dhe Qeveria e Zvicrrës kanë përkrahur projektin e “Forcimi i romeve nga Bujanoci për punësim më të lartë”, Shoqata e Romëve nga Bujanoci me 8.150 euro.

Unioni Europian dhe Qeveria e Zvicrrës, përmes programit zhvillimor të Progresit Europian, do të përkrahin gjithsej 16 projekte të organizatave të shoqërisë civile të cilat kontribuojnë në avansimin e pozitës së bashkësisë rome në 34 komunat të përfshira në program në juglidnje dhe jugperendim të vendit.

Projektet për të cilat janë ndarë përkrahja në vlerë prej 150.000 euro, janë drejtuar për realizimin e masave nga Strategjia për Përfshirje Socila të romëve dhe romeve për periudhën prej vitit 2016 deri 2025, në fushën e arsimit, punësimit, banimit, mbrotjes shëndetësore dhe sociale dhe të sigurisë.

Projektet do të fillojnë të realizohen në shtator dhe tetor të vitit 2016.

Burimi: Progresi Europian dhe Trupi Koordinues

 

homescontents