Arkiva e lajmeve
                   

PROGRAMI PËR BURSA QEVERIA POPULLORE E REPUBLIKËS SË KINËS PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019.

30. janar 2018.

Ambasada Popullore e Republikës të Kinës në Beograd i dorëzoi Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik një thirrje nga Qeveria Popullore e Republikës së Kinës për të studiuar në Universitetet e Kinës për vitin akademik 2018/2019.

Për më shumë informacion rreth  programit të bursave dhe programeve të studimit mund të kërkoni në faqën e internetit: http://www.csc.edu.cn/studyinchina/  dhe http://www.campuschina.org/

Aplikimet me dokumentacionin e nevojshëm duhet t'i dorëzohen Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik në adresën:

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik

Sektori për Arsimin e Lartë

Nemanjina 24 / V / V

Informacione shtesë në lidhje me konkursin mund të kërkoni në http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/

Afati për aplikim është 1 prill 2018

Burimi: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik dhe Trupi koordinues