Arkiva e lajmeve
                   

PROGRAMI I PRAKTIKËS PROFESIONALE 2022 - 2023

19. gusht 2022.

Beograd - Misioni i OSBE-së në Serbi dhe Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave dhe Dialogut Social ofrojnë një mundësi për të rinjtë nga Serbia jugore dhe jugperëndimore të cilët janë diplomuar së fundmi. Është shpallur konkursi për programin e praktikës profesionale, i cili paraqet një mundësi për ekspertët e rinj që të punojnë në institucionet shtetërore dhe agjencitë e pavarura në Beograd për një periudhë prej tetë muajsh. Deri në dhjetë kandidatë do të përzgjidhen për të marrë pjesë në këtë program.

 Rreth kushteve dhe mënyrës së aplikimit mund të gjeni më shumë në linkun

https://bit.ly/OEBSPPP2022

Burimi: OSBE, Trupi Koordinues