Arkiva e lajmeve
                   

PROGRAMI I ÇËSHTJEVE GJYQËSORE STRATEGJIKE NË LIDHJE ME REALIZIMIN E DREJTAVE NË BARAZI GJINORE DHE NDALIMIN E DISKRIMINIMIT (AFATI: 04.09.2017)

29. gusht 2017.

Praxis, Equal Rights Trust (ERT) dhe Këshilli i Sanxhakut për Mbrojtjen e Drejtave dhe Lirive të Njeriut ftojnë avokatët dhe avokatet të marrin pjesë në Programin i fillimit strategjik në lidhje me realizimin të drejtave në barazi gjinore dhe ndalimin e diskriminimit.

Qëllimi i këtij Programi është përkrahja për avokatët dhe avokatet në shfrytëzimin e çështjeve gjuqësore strategjike në kuadër të sistemit gjyqësor, për arsye të përmirësimit të kuadrit juridik për realizimin e drejtave të barabarta dhe ndalimin e diskriminimit. Programi qëndron që të rris numrin e avokatëve dhe avokateve të gatshëm që të nisin procedura në lidhje me rastet e shkeljes së ligjit në barazi gjinore dhe ndalimin e diskriminimit, që të avansoj praktikën gjyqësore në lidhje me rastet e thyerjes së drejtave në barazi gjinore dhe ndalimin e diskriminimit në Serbi, dhe lehtësojnë qasjen më të madhe për viktimat e diskriminimit.

Paraqitjet mund të dorëzohen deri më 4 shtator 2017, në ora 17.

Ky aktivitet është pjesë e projektit “Avansimi i kuadrit ligjor dhe politikave për realizimin e barazisë gjinore dhe monitorimin e zbatimit në praktikë”, të cilat ERT, Praxis dhe Këshilli i Sanxhakut për Mbrojtjen e Drejtave dhe Lirive të Njeriut i realizon me përkrahjes së UE-së përmes EIDHR në periudhën nga janari 2017 deri në janar 2019.

Për gjithë informacionet mund t`i gjeni http://www.praxis.org.rs/index.php/en/praxis-in-action/discrimination/item/1222-call-for-lawyers-to-join-the-strategic-litigation-program-on-equality-and-non-discrimination-in-serbia

Burimi: www.gradjanske.org dhe Trupi Koordinues